PÆD, Komparativ pædagogik og globalisering

Kursusindhold

På dette modul vil den studerende opnå viden om forskellige nationale uddannelsessystemers opbygning og samfundsmæssige funktioner, aktuelt og historisk og under indflydelse af gennemgribende politisk-samfundsmæssige processer som fx globalisering, internationalisering, immigration og konkurrence. Endvidere vil den studerende opnå viden om politik-, kultur-, samfunds- og komparationsbegreberne som de anvendes til at beskrive, fortolke og forstå forskelle og ligheder inden for det pædagogiske fagområde. Endelig inddrages den studerende i at skulle udvælge en analysegenstand (fx medborgerskab, globalisering og integration) med henblik på at opnå færdigheder i at kunne diskutere og analysere, hvordan opdragelses- og uddannelsesforhold beskrives, analyseres og forstås i udvalgte lande i og uden for Europa.

 

Engelsk titel

Comparative Education and Globalisation

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik, 2019-ordningen

Bachelortilvalg på Pædagogik, 2019-0rdningen

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier og metoder inden for komparativ pædagogik, aktuelt og historisk 
 • væsentlige problemområder inden for den komparative pædagogiks forskning, herunder relationen mellem nationale uddannelsesforhold og gennemgribende politisk-samfundsmæssige processer som fx konkurrence og globalisering 
 • politik-, kultur-, stats- og samfundsbegreber som de anvendes til at beskrive, forstå og fortolke forskelle og ligheder inden for komparativ pædagogik

 
Færdigheder i at

 • beskrive, diskutere og vurdere styrker og svagheder (teoretisk, analytisk og metodisk) i komparative undersøgelser 
 • undersøge, analysere og vurdere hvad sammenligningens pædagogiske analysegenstand er (eksempelvis medborgerskab), og hvordan konteksten for analysegenstanden udpeges og tillægges betydning (eksempelvis politiske, samfundsmæssige eller kulturelle)

 
Kompetencer i at

 • anvende komparation som videnskabelig metode, analytisk dimension og kontrasterende element, hvor det nære og kendte kan anskues på ny gennem det fjerne og anderledes 
 • anvende den komparative pædagogiks teorier og metoder til at beskrive, analysere og vurdere afgrænsede opdragelses- og uddannelsesmæssige forhold.

Holdundervisning

Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale.
Eksamenssproget er dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

 

August

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. 

Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordningen:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

 

August

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. 

Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HPÆB00601U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
;
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Magda Pischetola   (12-7132746d77676c6978737065446c7971326f7932686f)
 • Amanda Ray Johnsen   (3-667777456d7a7233707a336970)
Underviser

Magda Pichetola/Amanda Rasmussen Ray

Gemt den 03-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students