PÆD, Komparativ pædagogik og globalisering

Kursusindhold

På dette modul vil den studerende opnå viden om forskellige nationale uddannelsessystemers opbygning og samfundsmæssige funktioner, aktuelt og historisk og under indflydelse af gennemgribende politisk-samfundsmæssige processer som fx globalisering, internationalisering, immigration og konkurrence. Endvidere vil den studerende opnå viden om politik-, kultur-, samfunds- og komparationsbegreberne som de anvendes til at beskrive, fortolke og forstå forskelle og ligheder inden for det pædagogiske fagområde. Endelig inddrages den studerende i at skulle udvælge en analysegenstand (fx medborgerskab, globalisering og integration) med henblik på at opnå færdigheder i at kunne diskutere og analysere, hvordan opdragelses- og uddannelsesforhold beskrives, analyseres og forstås i udvalgte lande i og uden for Europa.

 

Engelsk titel

Comparative Education and Globalisation

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik, 2019-ordningen

Bachelortilvalg på Pædagogik, 2019-0rdningen

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier og metoder inden for komparativ pædagogik, aktuelt og historisk 
 • væsentlige problemområder inden for den komparative pædagogiks forskning, herunder relationen mellem nationale uddannelsesforhold og gennemgribende politisk-samfundsmæssige processer som fx konkurrence og globalisering 
 • politik-, kultur-, stats- og samfundsbegreber som de anvendes til at beskrive, forstå og fortolke forskelle og ligheder inden for komparativ pædagogik

 
Færdigheder i at

 • beskrive, diskutere og vurdere styrker og svagheder (teoretisk, analytisk og metodisk) i komparative undersøgelser 
 • undersøge, analysere og vurdere hvad sammenligningens pædagogiske analysegenstand er (eksempelvis medborgerskab), og hvordan konteksten for analysegenstanden udpeges og tillægges betydning (eksempelvis politiske, samfundsmæssige eller kulturelle)

 
Kompetencer i at

 • anvende komparation som videnskabelig metode, analytisk dimension og kontrasterende element, hvor det nære og kendte kan anskues på ny gennem det fjerne og anderledes 
 • anvende den komparative pædagogiks teorier og metoder til at beskrive, analysere og vurdere afgrænsede opdragelses- og uddannelsesmæssige forhold.

Holdundervisning

Kurset udbydes også som bachelortilvalg i pædagogik og samlæses med grundfagsstuderende på pædagogik.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale.
Eksamenssproget er dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HPÆB00511U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Placering
Forår
Skemagruppe
;
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gerd Christensen   (4-777582745078857d3e7b853e747b)
Underviser

Opdateres.

Gemt den 27-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students