PÆD, BA-projektseminar, EFTERÅR

Kursusindhold

 

Bachelorprojekt seminaret udgør en konstruktiv ramme for projektets udarbejdelse, herunder at understøtte arbejdet med en begyndende toning af studieinteresse og fokusering af et afgrænset pædagogik-fagligt emne. På seminaret vil vi bl.a. diskutere, hvordan et tilstrækkeligt præcist og afgrænset fokus oparbejdes og indebærer valg og fravalg. Dertil vil vi drøfte begrundede valg af teori, metode og analysestrategi, samt informerede beslutninger om dataproduktion og/eller anvendelse af eksisterende datamateriale, litteratursøgning, referencehåndtering, o.a.

Engelsk titel

BA project.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Pædagogik.

Målbeskrivelse

Viden om og forståelse af

 • det pædagogiske forskningsfelt som baggrund for at udvælge et emne, begrunde og gennemføre en pædagogikvidenskabelig analyse.
 • kriterierne for selvstændigt at vælge og begrunde relevante videnskabsteoretiske og metodiske afsæt for at undersøge det valgte emne.
 • den valgte tilgang i forhold til projektets problemstilling således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig.

 

Færdigheder i at

 • selvstændigt redegøre for og anvende et pædagogisk videnskabeligt teori-, begrebs- og forståelsesapparat.
 • gennemføre en undersøgelse af tekster og/eller fænomener med henblik på teoretiske og/eller empiriske undersøgelser.
 • perspektivere projektets resultater i en bredere sammenhæng.

 

Kompetencer i at

 • gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling inden for pædagogikken, således at den studerende opnår en større helhedsforståelse af fagområdet.
 • selvstændigt at udvælge et emne af relevans for en pædagogikvidenskabelig undersøgelse.

Sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

Den studerende arbejder individuelt eller i grupper med et projekt under vejledning af en eksamensberettiget underviser.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Januar

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

 

Reeksamen

Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/paedagogik/

Februar

Se  Eksamensdatoer - Find tid og sted.

Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 393,5
 • Seminar
 • 16
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HPÆB00431U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Efterår
Skemagruppe
,
Kapacitet
- -
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Øland   (8-767471676e637066426a776f306d7730666d)
Underviser

Trine Øland

Gemt den 27-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students