OLD/LAT/KL.GR. Antik filosofi, retorik og talekunst

Kursusindhold

Kurset består af to dele:

1) Antik filosofi

Kurset giver et historisk overblik over antikkens græsk-romerske filosofiske tradition og introducerer gennem læsning af et udvalg af kildetekster i oversættelse til denne traditions centrale problemstillinger, tænkere og filosofiske retninger.

2) Antik retorik og talekunst:

Kurset giver en primærtekstforankret indføring i den antikke teoretiske retorik, herunder debatten om retorikkens status i forhold til filosofien, og der læses et udvalg af antikke taler, som placeres i deres historiske og kulturelle kontekst og gøres til genstand for retorisk og stilistisk analyse under anvendelse af den antikke teoretiske retoriks fortsat anerkendte begreber og inddelinger.

Engelsk titel

OLD/LAT/KL.GR. Classical Philosophy, Rhetoric and Oratory

Uddannelse

Oldtidskundskab

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til prøven i Antik filosofi, retorik og talekunst på KA-sidefaget i Oldtidskundskab.

 

Forelæsninger, tekstlæsning, studenteroplæg

Antik filosofi:

Studerende skal inden første undervisningsgang have skaffet sig adgang til:

Karsten Friis Johansens Den Europæiske Filosofis Historie: Antikken (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch 1998).

Yderligere litteratur meldes ud i Absalon inden kursusstart.

Antik retorik:

Primærteksterne vil til omkring halvdelen af lektionerne blive lagt i kopi i kursusrummet på Absalon, men det vil være nødvendigt at anskaffe eller låne følgende tekstudgaver ((oversættelser – de fleste med nyttige indledninger og kommentarer):

Søren Sørensen, Ordets magt: Gorgias og retorikken, Klassikerforeningens Kildehæfter 2002.

Lysias’ Taler (overs. Mogens Herman Hansen), Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse, Museum Tusculanums Forlag 2011.

Aristoteles, Retorik (overs. Thure Hastrup), Platonselskabets Skriftserie 7, Museum Tusculanums Forlag 2007 (5. oplag).

Demosthenes’ Filippiske taler: Hagl over Hellas (overs. Simon Laursen), Aarhus Universitetsforlag 2018.

Marcus Tullius Cicero, Retoriske Skrifter (overs. Thure Hastrup og Mogens Leisner-Jensen) Del 1-3 i 4 bind, Odense                           Universitetsforlag 1977-1982 eller i 2 bind, Odense Universitetsforlag 2003.

 

De studerende vil ligeledes skulle skaffe sig rådighed over følgende oversigtsværker:

George A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press 1994.

Christian Kock, Ordets magt: Retorisk tænkning der holder, 1: Før 1900, Samfundslitteratur 2012.

Holger Friis Johansens Fri mands tale: Græsk litteratur indtil Alexander den Stores tid, Syddansk Universitetsforlag 2002 (2. udgave).

 

Supplerende sekundærlitteratur vil blive foreslået i forbindelse med undervisningen.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se aktuelle studieordninger:

Oldtidskundskab

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HOLK03061U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kristoffer Maribo Engell Larsen   (16-6d746b757671686867746f63746b6471426a776f306d7730666d)
  Antik filosofi
 • Susanne Bramming Hansen   (8-697968747470756e476f7c7435727c356b72)
  Antik retorik og talekunst
Gemt den 14-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students