Musikvidenskab: Kickstart dit speciale! Specialeforberedende workshop for Musikvidenskab

Kursusindhold

Kom godt i gang med specialet! Specialeforberedende workshop for musikvidenskab

Formålet med denne workshop er at hjælpe studerende på kandidatuddannelsens 3. semester godt igennem den første fase af planlægningen af arbejdet med specialet. De studerende tilbydes hjælp til at få gennemtænkt og gennemdrøftet mulige specialeemner, til at formulere et udkast til en problemformulering og til at opstille en foreløbig litteraturliste. Hermed skulle de være godt rustet til at kontakte en vejleder ved udgangen af 3. semester og til at indgå specialekontrakten før starten af 4. semester. 

Workshop-aktiviteterne omfatter hjælp til afgrænsning og teoretisk præcisering af mulige speciale-emner, drøftelse af arbejdsformer i forbindelse med specialeskrivningen, information om vejledere og deres emnekredse, litteratursøgning osv.

Workshoppen er specialeforberedende og tilbyder den studerende støtte forud for det egentlige specialeforløb, der foregår under individuel vejledning. Målet er, at man er godt i gang med emneafgrænsning og litteratursøgning, allerede når specialekontrakten underskrives.

Engelsk titel

Musicology: Master's Thesis

Uddannelse

Musikvidenskab

Målbeskrivelse

Workshoppens formål er specialeforberedende, dvs. at støtte den studerende på bedst mulig vis forud for det egentlige vejledningsforløb. At kickstarte sit speciale betyder, at man er godt i gang med litteratursøgning og emneafgrænsning når specialekontrakten indgås. Kick it!

Workshoppen afvikles over 3 dobbelttimer

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Workshoppen er ikke ECTS givende.
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 24
 • Seminar
 • 6
 • Total
 • 30

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVK04534U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Placering
Efterår
Skemagruppe
Se link....
Kapacitet
For alle studerende der skal skrive speciale på musikvidenskab i F24
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Fjeldsøe   (8-6d716c736b7a766c476f7c7435727c356b72)
Underviser

Michael Fjeldsøe

Gemt den 27-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students