Musikvidenskab: Musikledelse med hjælpediscipliner 2: Korledelse (1 skema hold)

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret i seks parallelle forløb med undervisning i henholdsvis korledelse, sammenspilsledelse, hørelære, brugsklaver, sang og klaver

 

Korledelse

Der undervises i kormetodik og ledelse af kormusik på et videregående niveau. Der arbejdes med kormetodik, slagteknik, signalgivning, fortolkning, instruktion etc. De studerende indstuderer og dirigerer/leder på skift hele eller dele af korsatser.

 

Sammenspilsledelse

Der arbejdes med at kunne indstudere og lede mere komplekse forløb på videregående niveau. Paletten af metoder til arrangement, indstudering og ledelse udvides for at styrke kompetencerne til at kunne facilitere sammenspil på forskellige tekniske/musikalske niveauer. Der undervises desuden i pædagogiske og ledelsesmæssige metoder til at kunne igangsætte spontane og kreative processer i forbindelse med sammenspilssituationen.

 

Hørelære

Der arbejdes med videreudvikling af gehør samt praktisk-musikalske færdigheder på videregående niveau. Deldiscipliner er rytmelæsning med taktering, melodilæsning (tonal, modal, fri- og atonal), romantisk og modal harmonik samt jazzharmonik i form af auditiv harmonisk analyse, visuel becifringsanalyse, imitation, improvisation samt transskription

 

Brugsklaver

Der arbejdes med praktisk-musikalske færdigheder på videregående niveau. Deldiscipliner er gehørsharmonisering af enkle melodier, becifrings- og kadencespil med højtopbyggede akkorder, node- og partiturspil, 
transponering, kombinationsøvelser, grooves, imitation og improvisation.

 

Sang

I undervisningen fokuseres på udvikling af egne instrumentale og kunstneriske færdigheder, genre og stilkendskab og på musikalsk formidling gennem sang. 

Klaver

Der arbejdes videre på højere niveau med discipliner, som supporterer musikledelse: læsning/omsætning af nodebillede o.lign, koordination, stilkundskab og genre, klang og frasering/stemmefremhævelse, overskud til at forholde sig udadtil, krop og afspænding, indstuderingsteknik, akkompagnement, mod/at være på/takle nervøsitet.

Engelsk titel

Musicology: Music leadership with auxiliary disciplines 2

Uddannelse

Musikvidenskab

Kurset foregår som hold- og soloundervisning
- Korledelse: Holdundervisning på 1 hold i Korsalen.
- Sammenspilsledelse: Holdundervisning på 1 hold i Rytmisk sal.
- Hørelære: Holdundervisning på 2 hold i klaverlaboratorier.
- Brugsklaver: Holdundervisning på 2 hold i klaverlaboratorier.
- Sang: Soloundervisning efter aftale med den tildelte underviser.
- Klaver: Soloundervisning efter aftale med den tildelte underviser.
Kursus varighed: 12 uger a 9 timer om ugen
Arbejdsbelastning 15 ECTS (420 arbejdstimer – inklusiv undervisning, forberedelse og eksamen)

Korledelse:

Rytmiske og klassiske korværker

 

Sammenspilsledelse:

Pagsberg m.fl.: Sammenspilsbogen: Spil i Kæder. Wilhelm Hansen, 2018

Pagsberg og Schultz: Sammenspilsbogen: Spil i Flow. Systime, 2012

Pagsberg og Raabo: Rytmisk Musikledelse: Metoder og Værktøjer. Wilhelm Hansen, 2013

 

Hørelære:

Kompendier

 

Brugsklaver:

Kompendier

 

Klaver:

Udleverede enkeltsatser udvalgt efter den enkelte studerendes behov

 

Sang:

Sangrepertoiret vælges i samarbejde med underviser.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: KA 2020-ordn.: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ka.pdf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den aktive undervisningsdeltagelse, der kun er gyldig i den eksamens-termin, hvor den er registreret, består af:

 • Mindst 80% deltagelse i undervisningen i hver af disciplinerne satslære/arrangement, korledelse og sammenspilsledelse, hørelære, brugsklaver, sang og klaver.
 • 6 opgaver, der udføres og godkendes på et tidspunkt fastlagt af underviserne ved semestrets start. En opgave, som ikke godkendes, kan omarbejdes og genindleveres eller fremføres igen til godkendelse inden en frist, der fastsættes af underviseren. Kan den omarbejdede version heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt.

 

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:

 

Viden om og forståelse af

 • musikalske indstuderingsforløb og praktisk musikdidaktik.
 • brugen af stemme og klaver i musikpædagogiske sammenhænge

 

Færdigheder i at

 • gehørsharmonisere en enkel melodi på klaver og foretage auditive harmoniske analyser
 • akkompagnere sangere eller instrumentalister på klaver ud fra forskellige forlæg og transponere kadencer indeholdende vanskelige grooves.

lede et prøveforløb med henholdsvis en korsats og et sammenspils-nummer med musikalsk udtryk og adækvat teknik og værktøjer, således at det fører frem til en 

 • gennemsyngning/​gennemspilning, der vidner om forbedringer i korets fremførelse/​sammenspillet i forhold til udgangspunktet ved prøvens start.
 • beherske solistiske vokale og pianistiske teknikker på et niveau, der er funktionelt tilfredsstillende i forhold til forskellige formidlings- undervisnings- og musikledelsessituationer.

 

Kompetencer til at

 • varetage funktionen som leder af et prøveforløb for kor og sammenspilshold på en tilfredsstillende måde
 • arbejde kreativt på tværs af genrer og ensembletyper
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Total
 • 36

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVK03114U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink..
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Fjeldsøe   (8-6c706b726a79756b466e7b7334717b346a71)
Underviser

NN

Gemt den 25-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students