Musikvidenskab: Musik, historiografi, æstetik: Musikhistoriografier

Kursusindhold

Tiden hvor musikhistorien kunne skrives i ental, og hvor den oftest handlede om de store værker og komponister i den europæiske klassiske tradition, er forbi. Og den referenceramme som historiografien traditionelt har hentet i den filosofiske æstetik, har ligeledes ikke længere den samme universelle gyldighed som tidligere. Og dog hænger de forskellige måder hvorpå musikhistorie skrives (og er blevet skrevet) uløseligt sammen med forhandlinger af æstetiske traditioner og positioner, både i de genstandsfelter der skrives om, såvel som i historikerens opfattelse af dem. Derfor kan musikhistoriografi i dag betragtes som et heterogent, relativeret, kontekstuelt og dynamisk felt, hvor forskellige og forgrenede praksisser kaster forskellige typer tekster af sig, der hver især kan læses i forlængelse af forhandlingen af æstetikkens traditioner og positioner.

 

I dette kursus retter vi et metodologisk fokus mod en række signifikante historiografiske positioner i det seneste godt halve århundrede. Med udgangspunkt i betragtningen af at historiografien er heterogen og kontekstuel, vil vi via en række nedslag diskutere nogle af de forskellige måder hvorpå musikhistorie og æstetik er sammenflettede og derigennem også undersøge hvordan andre diskurser spiller ind i dette relativt brede felt. Kursets vægt vil ligge på at præsentere og diskutere en række forskellige historiografiske tilgange, positioner og metoder, der kan belyse samspillet mellem musik, æstetik, værk, socialitet, kulturforståelser, biografi, teknologier, kulturarv, fællesskaber, arkiver, institutioner, reception, performance, politik og faghistorie. Gennem dette brede felt af tilgange er ambitionen at blive i stand til at diskutere historiografi- og æstetikforståelser, der måske nok har den europæiske filosofiske tradition som baggrund, men som samtidig er blevet udfordret af andre former for viden og vidensproduktion.

 

Gennem forelæsninger, workshops, diskussioner, gruppeopgaver og arbejdet med de studerendes egne eksamensprojekter vil vi afsøge de forskellige måder og metoder hvormed vi kan indsamle og vurdere forskelligartede materialer, og vi vil se på hvordan vi konstruerer historiografiens genstandsfelter samt hvad de valg vi foretager i forhold til at afgrænse vores materiale betyder for de historier, der kan skrives. Perspektivet er således at relatere musikhistoriografiens metoder til det brede og komplekse felt af andre kontekster i stadig forandring, som det historiografiske arbejde altid allerede er en del af.

 

Engelsk titel

Musicology: Music, Historiography, Aesthetics

Uddannelse

Musikvidenskab

Undervisningen er en blanding af fx seminarer, forelæsninger samt solo- og gruppevejledning.
Kurset er udbudt i 2 forløb pr. uge - ét med Holger Schulze og èt med Rasmus Holmboe. Al kommunikation foregår i ét kursusrum i Absalon.

Studerende på KA 20-ordningen, der skal aflægge eksamen i dette kursus, skal følge begge undervisningsforløb i Musik, historiografi, æstetik og skal aflægge én eksamen svarende til 15 ECTS.

Musik, historiografi, æstetik er udbudt som 2 forløb, da studerende på 2019-ordn. kan nøjes med at følge ét forløb. Studerende på 2020-ordn. skal følge begge forløb i Musik, historiografi, æstetik.

Kurset udbydes til Musikvidenskabeligt emne 1 og 2, Frit emne A, B, C på KA 2019-ordn., til Musik, historiografi, æstetik på KA 2020-ordn., til Frit emne på Enkeltstående KA-tilvalg på 2019-ordn.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Prøveform og ECTS vægt er afhængig af den studieordning, du følger.
Krav til indstilling til eksamen

Se den studieordning du følger: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/musikvidenskab/musikvidenskab_ka.pdf - https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kunsthistorie/ikk_enkeltst_katv - 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 140
 • Eksamen
 • 42
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVK03052U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink..
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Holmboe   (6-787c6d383a3c466e7b7334717b346a71)
Underviser

Rasmus Holmboe

Gemt den 24-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students