Musikvidenskab: BA-projektkursus: Performanceanalyse – metoder, teorier og eksempler

Kursusindhold

Formålet med dette 8-ugers BA-projektforløb er at give den studerende et teoretisk og metodisk grundlag til at gennemføre et individuelt eller gruppebaseret bachelorprojekt, der med inspiration fra opera-, teater- og performancestudier tager afsæt i en eller flere forestillinger, koncerter eller performances. Centralt i forløbet står studiet af musik og musikdramatik som kropsligt sanset samt en kritisk stillingtagen til spørgsmål om bl.a. køn, race og kapital. Der gives indspark til, hvordan sådanne tilgange kan kobles med fx historiske, æstetiske og diskursanalytiske metoder.

 

Undervisningen introducerer konkrete eksempler på, hvordan et projekt kan designes og udføres. Eksemplerne vil muligvis omfatte en ekskursion til et teater eller koncertsted. Studietekniske øvelser relateret til den studerendes eget emnevalg, skriveproces og udarbejdelse af problemformulering og projektdesign vil være en integreret del af forløbet. Der vil blive lagt op til, at den studerende lader egne observationer og oplevelser være en del af grundlaget for sit projekt.

Engelsk titel

Musicology: Bachelor's Project

Uddannelse

Musikvidenskab

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 329
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVB16211U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink...
Kapacitet
40
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Koch Gehlshøj   (5-74696f6b69446c7971326f7932686f)
Underviser

Peter Koch Gehlshøj

Gemt den 15-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students