Musikvidenskab: BA-projektkursus: Musiklivets rammer og infrastrukturer

Kursusindhold

Formålet med dette 8-ugers BA-projektforløb er at give den studerende et teoretisk og metodisk grundlag til at designe, formulere og gennemføre et individuelt eller gruppebaseret bachelorprojekt. Kurset inviterer til at arbejde med samtidige såvel som historiske emner, der i bred forstand undersøger musiklivet forstået som det sæt af rammer og kontekstuelle betingelser, enhver form for musikalsk aktivitet udfolder sig i relation til. Centralt i kurset står studiet af musik som kollektiv aktivitet og som en social praksis, der ikke kan forstås udenom sin grundlæggende indlejring i kulturelle, økonomiske og historiske infrastrukturer.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete cases, der kan illustrere, hvordan et projekt kan indkredses, designes og udføres, ligesom studietekniske øvelser ifm. den studerendes eget emnevalg, skriveproces og udarbejdelse af problemformulering og projektdesign vil være en væsentlig del af forløbet. Desuden vil der blive lagt op til konkret kontakt med aktører eller mindre feltarbejder i det omkringliggende musikliv i det omfang, det er muligt.

Engelsk titel

Musicology: Bachelor's Project

Uddannelse

Musikvidenskab

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 329
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVB16210U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink...
Kapacitet
40
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Holmboe   (6-787c6d383a3c466e7b7334717b346a71)
Underviser

Rasmus Holmboe

Gemt den 24-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students