Musikvidenskab Praktiske discipliner 1: Rotation og lydproduktion

Kursusindhold

Undervisningen i Praktiske Discipliner 1 er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation.

I 6 ud af 12 undervisningsgange undervises der i lydproduktion (Ableton Live). Her fokuseres der på programmets opbygning samt grundlæggende produktion af lyde, loops og rytmer. I de øvrige 6 ud af 12 undervisningsgange undervises der i rotationssammenspil, der er en blanding af instrumental-undervisning og sammenspilsinstruktion hvor de studerende roterer på de instrument- og vokalroller, som en sats består af. Lydproduktion (Ableton Live) indgår her både som pædagogisk redskab og som en kreativ del af rotationsinstrumentariet.

Engelsk titel

Musicology: Performance Skills 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning på 6 hold i hhv. rytmisk sal og computerlaboratoriet.

Minikompendium: Ableton - Live

Pagsberg og Schultz: Sammenspilsbogen: Spil i Flow. Systime, 2012

Pagsberg og Raabo; Rytmisk Musikledelse: Metoder og Værktøjer. Wilhelm Hansen, 2013

For at blive optaget på det BA sidefag i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven.

Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/​brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation. Den samlede eksamen på 10 ECTS er knyttet til PD1 Korsang, derfor er Rotation og Lydproduktion sat til "0" ECTS.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: BA 2020-ordn: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf, BA sidefag 2020-ordn: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_basf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 24
  • Total
  • 24

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVB00644U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink..
Kapacitet
5 hold á ca. 15 stud.
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Henrik Raabo   (6-7f8374444b43527a877f407d8740767d)
  • Mads Jakob Pagsberg   (4-807177835078857d3e7b853e747b)
Underviser

Henrik Raabo, Mads Jakob Pagsberg, NN

Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students