Musikvidenskab: Praktiske discipliner 1: Korsang

Kursusindhold

Praktiske discipliner 1: Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation.

Korsang

Der arbejdes med at få erfaring med kormediet. Undervisningen omfatter timer hvor underviser indstuderer, instruerer og dirigerer korsang. Der arbejdes med koropvarmning, indstudering af korsatser, fortolkning, samt indblik i en korleders gestik og ledelse af musikken. Indhold er forskellige sats- og stilarter og deres virkemidler, samt arbejdsformer ved koropvarmning og korindstudering. Dans og bevægelse kan indgå.

Engelsk titel

Musicology: Performance Skills 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Holdundervisning på et stort hold i Korsalen.

For at blive optaget på det BA sidefag i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: BA 2020-ordn: https:/​​​/​​​hum.ku.dk/​​​uddannelser/​​​aktuelle_studieordninger/​​​musikvidenskab/​​​musikvidenskab_ba.pdf, BA sidefag 2020-ordn: https:/​​​/​​​hum.ku.dk/​​​uddannelser/​​​aktuelle_studieordninger/​​​musikvidenskab/​​​musikvidenskab_basf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:

Viden om og forståelse af

 • vokalt og instrumentalt baseret, praktisk musikudøvelse på et elementært niveau samt kendskab til digital musik-og lydproduktion.

 

Færdigheder i at

 • anvende grundlæggende hørelæreteknikker og spille enkle becifrings-baserede satser på klaver
 • demonstrere en fundamental beherskelse af sangstemmens basale grundfunktioner
 • holde en stemme i en korsats samt orientere sig i et nodebillede.
 • udføre alle roller i et sammenspilsarrangement og betjene instrumentarium/anlæg samt anvende et musik-og lydproduktionsprogram.

 

Kompetencer til at

 • anvende klaverspil og egen sangstemme til at opnå indsigt i satsers funktionsmåde
 • deltage og orientere sig i et blandet kor og i en sammenspilsgruppe.

 

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse ( se studieordningen).

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 200
 • Eksamen
 • 56
 • Total
 • 280

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVB00641U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink..
Kapacitet
70
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kasper Beck Hemmingsen   (5-746b6e6c7449717e7637747e376d74)
 • Niels Græsholm   (6-706b676e7569426a776f306d7730666d)
Underviser

Kasper Beck Hemmingsen, Niels Græsholm

Gemt den 16-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students