Musikvidenskab: Musikalsk antropologi

Kursusindhold

Fagene musikalsk antropologi og populærmusikstudier udgør en samlet introduktion til musikvidenskab som akademisk felt. Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger og seminarer. Delforløbet i musikalsk antropologi sigter mod at give de studerende:

Viden om og forståelse af

· forskellige repertoirer samt deres kulturelle og historiske forandringer i forbindelse med globale og lokale musikkulturer.

· centrale problemfelter og fagtraditioner inden for musikalsk antropologi.

Færdigheder i at

· forstå og videreformidle viden om musikken i dens kontekst samt indholdet af videnskabelige tekster inden for musikalsk antropologi med brug af relevant, fagspecifik terminologi.

· dokumentere kendskab til det faglige indhold og forståelse af sammenhængene mellem teori, metode og empiri.

· på et grundlæggende niveau vise kendskab til den musikantropologiske forsknings deldiscipliner og fagtraditioner.

Kompetencer til at

· diskutere og formidle viden om musikalsk antropologi på akademisk niveau.

Engelsk titel

Musicology: Anthropology of Music

Uddannelse

Musikvidenskab

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarhold.
Du kan kun følge dette fag som KA-sidefag eller KA-tilvalg, hvis du ikke allerede har fulgt og aflagt eksamen i dette fag på BA-niveau.

Undervisningen består af to parallelle undervisningsforløb, et i musikalsk antropologi og et i populærmusikstudier.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Se den studieordning du følger: BA 2020-ordn: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_ba.pdf, KA sidefag 2021-ordn: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_kasf_2019, Kandidattilvalg i Musikvidenskab, 2020-ordn: https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​musikvidenskab/​​musikvidenskab_katv
Krav til indstilling til eksamen

Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er kun gyldig i den eksamenstermin, hvor den er registreret.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Seminar
 • 14
 • Eksamen
 • 42
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVB00622U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Der kan ske evt. skemaændringer helt frem til semesterstart.
Kapacitet
80
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kristine Ringsager   (10-6f766d726b77656b6976446c7971326f7932686f)
 • Maria M Rijo de Lopes da Cunha   (4-71767077446c7971326f7932686f)
Underviser

Kristine Ringsager og Maria de Lopes da Cunha

Gemt den 11-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students