MIN, Hadforbrydelser i kontekst (F24)

Kursusindhold

Dette kursus er for dig, der gerne vil blive klogere på hadforbrydelser som socialt, politisk og juridisk fænomen. Vi undersøger følgerne af hadforbrydelser: for den enkeltes oplevelse af at høre til og være til, for etableringen af fællesskaber og grænser imellem dem, og for samfundets normer og værdier.

Kurset giver således en grundlæggende introduktion til og forståelse af hadforbrydelser. Vi kommer til at undersøge, på hvilke måder hadforbrydelser og håndtering af dem kan ’skade’ den enkelte og samfundet, og hvordan denne skade interagerer med andre former for skade, som for eksempel minoritetsstress og intergenerationelle traumer. Vi kommer i den forbindelse til at beskæftige os med forskellige begreber om ’fællesskab’ og dertil relaterede fænomener som fx tillid, for at forstå hvem og hvordan de bredere følger af hadforbrydelser rammer.

Teksterne, vi kommer til at arbejde med, stammer fra forskellige discipliner som fx kriminologi, sociologi og antropologi.

Sidst men ikke mindst kommer vi igennem kurset til at have fokus på analysearbejde særligt i relation til jeres opgaver. I inviteres med ind i vores forskningsprojekt ”’In Terrorem’: On the social ramifications of hate crime”, og vi tager tid til at arbejde med jeres emner og opgaver gennem workshops, præsentationer og feedback.

Engelsk titel

Hate crime in context

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i minoritetsstudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalget i minoritetsstudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2021

 

Tilvalgsstuderende (BA & KA) på og uden for Humaniora. Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til, at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont.    

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning:
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 1A (aktivitetskode HMSB10121E)
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 1B (aktivitetskode HMSB10131E)
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 2A (aktivitetskode HMSB10141E)
Særligt studeret emne i minoritetsstudier 2B (aktivitetskode HMSB10151E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Specialiseret emne i minoritetsstudier 1A (aktivitetskode HMSK13061E)
Specialiseret emne i minoritetsstudier 1B (aktivitetskode HMSK13071E)
Specialiseret emne i minoritetsstudier 2A (aktivitetskode HMSK13081E)
Specialiseret emne i minoritetsstudier 2B (aktivitetskode HMSK13091E)

KA i Tværkulturelle studier 2021-studieordning:
Fri specialisering i Tværkulturelle studier (aktivitetskode HTÆK03321E)

Forskellen på A og B er eksamensformen, hvor A er bedømt med 7-trinsskala og B er bedømt med bestået/ikke-bestået.

Forelæsning, seminar og gruppearbejde

Elektronisk kompendium vil være at finde på Absalon ved kursusstart

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Eksamen: Mundtlig med synopsis (1A & 1B) eller fri hjemmeopgave (16-20 pages) (2A & 2B).

For Tværkulturelle studier er der tale om fri mundtlig prøve med synopsis (4-5 sider). Se eksamenskrav i studieordningen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Krav til indstilling til eksamen

 


 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMSK0104FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anne-Mai Flyvholm   (11-6874666d73807d6f767374476f7c7435727c356b72)
 • Birgitte Schepelern Johansen   (9-676f746d6673786a73456d7a7233707a336970)
Underviser

Anne-Mai Flyvholm, am_flyvholm@hum.ku.dk
Birgitte Schepelern Johansen, bjohansen@hum.ku.dk

Gemt den 22-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students