MIN, Postkolonialisme, Erindring og Forsoning (E23)

Kursusindhold

Med mottoer som ”Decolonize!” og ”Black Lives Matter” er der opstået en ny bølge af modstand mod (følgerne af) kolonialisme og racisme, som fortsat er aktive i vestlige og ikkevestlige samfund. I dette kursus undersøger vi, hvordan denne nye bølge forholder sig til tidligere bølger af borgerrettighedsbevægelser, antikolonialisme og postkolonialisme. Centralt i den nye bevægelse står bestræbelserne på at rekonfigurere - genskrive - historien med et nyt fokus på de stemmer, som tidligere forblev tavse. Sådanne opgør med postkoloniale erindringskulturer (for eksempel manifesteret i statuer, monumenter og fortællinger) anses som et nødvendigt fundament i forsoningsprocesser. På kurset danner vi os en solid indsigt i forskningslitteraturen om begreber som ”postkolonialisme”, ”erindringskultur” og ”forsoning” og undersøger i fællesskab, hvordan dette aktuelle erindringsopgør tager sig ud forskellige steder på kloden. Begge undervisere forsker p.t. i erindrings- og forsoningsprocesser omkring relationen Danmark-Grønland, men kursets cases bringer os mange andre steder hen på kloden. Vi starter med en række cases, som vi har udvalgt, men deltagerne forventes at bidrage aktivt med cases fra jeres egne områdestudier/videns- og interesseområder. I kan forvente velforberedte forelæsninger og grundig tekstlæsning, men også forventning om aktiv deltagelse, så kurset kan få karakter af fælles udforskning af et højaktuelt emne med mange følelser og uafklarede spørgsmål.

Bemærk, at kursusplanen er anlagt med to lørdagsseminarer og to uger med gruppearbejde/selvstudium som work-in-progress i forbindelse med jeres oplæg og opgaveskrivning.

Engelsk titel

Postcolonialism, Memory and Reconciliation

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Minoritetsstudier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier 2019-ordningen

 

Tilvalgsstuderende (BA & KA) på og uden for Humaniora.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont. 

Målbeskrivelse

BA-tilvalg 2019-studieordning
Særligt studeret emne 1 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSB10121E)
Særligt studeret emne 1 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSB10131E)
Særligt studeret emne 2 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSB10141E)
Særligt studeret emne 2 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSB10151E)

KA-tilvalg 2019-studieordning
Specialiseret emne 1 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSK13061E)
Specialiseret emne 1 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSK13071E)
Specialiseret emne 2 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSK13081E)
Specialiseret emne 2 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSK13091E)

KA valgfag for Tværkulturelle studier 2021-studieordning:
Fri specialisering i tværkulturelle studier (aktivitetskode HTÆK03321E)

Hvis du er tilvalgsstuderende så kan du som eksamensform vælge mellem 1) en mundtlig prøve baseret på en synopsis (1A & 1B) eller 2) en fri skriftlig hjemmeopgave (16-20 sider) (2A & 2B).

For studerende på Tværkulturelle studier, som tager undervisningen som valgfag er eksamen en fri mundtlig prøve med materiale (synopsis).

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

 

Seminarrække med forelæsninger, gæsteforelæsninger, tekstlæsning, øvelser og studenteroplæg

For skal skabe et produktivt læringsrum med plads til gode faglige samtaler, er der kun mulighed for, at 30-35 studerende kan blive indskrevet på holdet.

Deltagerne bedes anskaffe: Bogtitler angives i Absalon. Øvrige kursusmaterialer uploades i Absalon eller vil være tilgængelig via Kongelige Biblioteks fjernadgang. 

Minoritetsstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse og minoritetsstudier. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelsesleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMSK0104EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink herunder

Bemærk: Kurset undervises i uge 36, 37, 38, 39 40, 43, 44, 45 46, 47, 48 og 50 samt lørdag d. 16. september og lørdag d. 4. november, begge dage kl 10-1300.
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kirsten Thisted   (7-877b7c86877877537b8880417e8841777e)
Underviser

Kirsten Thisted, thisted@hum.ku.dk
Emilie Dybdal, emilie.dybdal@hum.ku.dk

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students