MIN, Voldens sociale liv (E23)

Kursusindhold

Dette kursus handler om vold som fænomen og virkelighed i det sociale liv. Vold bliver ofte forstået intuitivt som handlinger der, i stor eller lille skala, bryder med det sociale livs konventioner og orden. På dette kursus tager vi en anden vej ind i voldens verden. Vold bryder ikke nødvendigvis med ”tingenes orden” – ofte er den et intimt og centralt element i skabelsen og vedligeholdelsen af sociale ordener, virkeligheder og verdener, foruden en levende og konstant tilstedeværelse i hverdagslivet for mange. Vi kommer på kurset til at arbejde med kontekster umiddelbart karakteriseret af spektakulære former for vold såsom folkemord, krig og modstandskampe. Men vi vil også arbejde med kontekster, hvor vold udspiller sig i et mere langstrakt og langsomt tempo i hverdagslivet, såsom vold fra nære relationer, strukturel ulighed og gennem forskelligartede former for svigt.

Centralt for kurset er en nær dialog mellem teori og praktiske eksempler og cases. Vi kommer til at arbejde med litteratur, cases og produkter fra en bred vifte af fagligheder (primært antropologi men også filosofi, sociologi, psykoanalyse, litteraturvidenskab m.m.), og fra forskellige genrer (akademisk, vidnesbyrd, populærkultur, litteratur og kunst). Eksempler og teori vil i høj grad komme fra minoritetsforskningsfeltet. I vores arbejde med eksempler, begreber og teori, vil vi udruste hinanden med kritisk, solid og grundig viden til at tilgå voldens sociale liv. Vi kommer også til at arbejde med nogle af de etiske spørgsmål, der rejses ved repræsentationer af vold, følger af og moralske reaktioner på vold, og de komplekse relationer mellem voldsudøvere, ofre og vidner.

Kurset vil trække på min egen forskning fra kvindekrisecentre, og vi vil få besøg af relevante gæster, der på forskellig vis arbejder med vold.

Engelsk titel

The social life of violence

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Minoritetsstudier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier 2019-ordningen

 

Tilvalgsstuderende (BA & KA) på og uden for Humaniora.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont. 

Målbeskrivelse

BA-tilvalg 2019-studieordning
Særligt studeret emne 1 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSB10121E)
Særligt studeret emne 1 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSB10131E)
Særligt studeret emne 2 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSB10141E)
Særligt studeret emne 2 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSB10151E)

KA-tilvalg 2019-studieordning
Specialiseret emne 1 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSK13061E)
Specialiseret emne 1 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSK13071E)
Specialiseret emne 2 i minoritetsstudier A (aktivitetskode HMSK13081E)
Specialiseret emne 2 i minoritetsstudier B (aktivitetskode HMSK13091E)

KA valgfag for Tværkulturelle studier 2021-studieordning:
Fri specialisering i tværkulturelle studier (aktivitetskode HTÆK03321E)

Hvis du er tilvalgsstuderende så kan du som eksamensform vælge mellem 1) en mundtlig prøve baseret på en synopsis (1A & 1B) eller 2) en fri skriftlig hjemmeopgave (16-20 sider) (2A & 2B).

For studerende på Tværkulturelle studier, som tager undervisningen som valgfag er eksamen en fri mundtlig prøve med materiale (synopsis).

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

 

Forelæsninger, hjemmeopgaver, seminar og gruppearbejde

For skal skabe et produktivt læringsrum med plads til gode faglige samtaler, er der kun mulighed for, at 35-40 studerende kan blive indskrevet på holdet.

Tekster og andet materiale vil være at finde elektronisk på Absalon

Minoritetsstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse og minoritetsstudier. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelsesleder Frank Sejersen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMSK0103EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marie Leine   (11-766a7b726e37756e72776e49717e7637747e376d74)
Underviser

Marie Leine, marie.leine@hum.ku.dk

Gemt den 14-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students