MIN, Minoritetsforskningens teorier (E23)

Kursusindhold

På dette kursus får du viden om centrale teorier med relevans for studiet af minoritetsforhold og minoritets-majoritetsrelationer verden over. Vi trækker på mange forskellige faglige perspektiver (humanistiske såvel som samfundsvidenskabelige) og inkluderer teoretikere, hvis refleksioner er baseret på egne erfaringer med diskrimination, kolonisering og folkedrab.

Kurset giver dig en teoretisk kvalificeret indsigt i minoriteters tilblivelse og vilkår. Derudover giver det redskaber til analyse og forståelse af aktuelle minoritetspolitiske problemstillinger, f.eks. stigmatisering, racisme og hadforbrydelser. Endelig vendes det kritiske blik også tilbage på minoritetsforskningen selv; herunder spørgsmål om magt og kategorisering, værdier, identitet og videnskab. Teorierne belyses med skelen til konkrete eksempler, og vi inviterer eksperter fra nær og fjern på besøg på holdet. 

Kurset giver dig en teoretisk kvalificeret indsigt i minoriteters tilblivelse og vilkår. Derudover giver det redskaber til analyse og forståelse af aktuelle minoritetspolitiske problemstillinger, f.eks. politiske undskyldninger, migration, racisme og hadforbrydelser. Endelig vendes det kritiske blik også tilbage på minoritetsforskningen selv; herunder spørgsmål om magt og kategorisering, værdier, identitet og videnskab. Teorierne belyses med skelen til konkrete eksempler, og vi inviterer eksperter fra nær og fjern på besøg på holdet. 

Gennem arbejdet med minoritetsforskningens teorier understøttes dine mere generelle kompetencer i teoretisk tænkning, begrebsanalytisk præcision og kritisk reflekteret udredning af komplekse politiske og faglige problemstillinger.

Eksamensformen en bunden mundtlig prøve med 24 timers forberedelse.

Engelsk titel

Theories of Minority-Majority Relations Research

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Minoritetsstudier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier 2019-ordningen

 

Tilvalgsstuderende (BA & KA) på og uden for Humaniora.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og tværfaglig horisont.  

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning:
Minoritetsforskningens teorier A (aktivitetskode HMSB10061E)
Minoritetsforskningens teorier B (aktivitetskode HMSB10071E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Minoritetsforskningens teorier A  (aktivitetskode HMSK13001E)
Minoritetsforskningens teorier B (aktivitetskode HMSK13011E)

Forskellen mellem A og B er bedømmelsesformen. A bedømmes med 7-trinsskala og B med bestået/ikke-bestået

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Forelæsninger, tekstanalyse, dialog med inviterede gæster og holddiskussion.

Grundbog: Helen Krag, Mangfoldighed, magt og minoriteter (Forlaget Samfundslitteratur). Herudover elektronisk kompendium

Minoritetsstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse og minoritetsstudier. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelsesleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMSK0100EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ditte Marie Munch-Jurisic   (13-717972676c316e79766d776d67446c7971326f7932686f)
Underviser

Ditte Marie Munch-Jurisic, qdb161@hum.ku.dk

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students