Moderne Kultur/Kunsthistorie: Kulturpolitisk emne: Demokratisering af kunst og kulturelt demokrati

Kursusindhold

”Demokratisering af Kunst og Kulturelt Demokrati” vil stille skarpt på formidling af, forskning i og bevaring af kunst på danske kulturinstitutioner og i det offentlige rum. Overskriften på emnekurset er det generelle fokus på såkaldt ”demokratisering af kunst” (bred formidling af kunst og kultur til en repræsentativ gruppe af befolkningen), blandt danske kulturinstitutioner, som over de seneste år er begyndt at fylde mere i museernes målsætninger, og som diskuteres op imod det tiltagende kritiske spørgsmål målrettet kulturelt demokrati (kunst som repræsenterende befolkningen i Danmark i dag). Ønsket om øget demokratisering af kunst og kultur kommer af et politisk fokus på museernes rolle som demokratiske dannelsesinstitutioner, hvor viden skabes og deles (og ikke bare stilles til rådighed) og derved er med til at udvikle en følelse af medborgerskab blandt børn, unge og voksne igennem aktiv deltagelse, refleksion og flerstemmighed. Igennem emnekurset vil vi sammen analysere og diskutere konkrete casestudies, der reflekterer danske tiltag på museer og i det offentlige rum til at åbne op for mere deltagelse, refleksion og flerstemmighed i praksis.

 

Første del af kurset fokuserer på de store museums-institutioners konkrete arbejde med at skabe kulturelt demokrati og medborgerskab. Vi skal sammen se nærmere på udvalgte særudstillinger fra de seneste år, og derigennem analysere og diskutere på hvilke måder (kuratorisk, formidlingsmæssigt, undervisning og igennem events-programmer, indkøb/udskillelse af værker, mm.) museerne arbejder med at åbne op for et rum, der inviterer flere aktører ind til aktiv deltagelse, refleksion og flerstemmighed. Undervisningen i denne del finder sted på KUA og på Statens Museum for Kunst, hvor vi skal arbejde med konkrete cases, som er udviklet af museets undervisnings- og formidlingsafdeling i samarbejde med skoletjenesten -et videns- og læringscenter, som supplerer landets folkeskole- og gymnasiale uddannelser.

 

Den anden del af kurset stiller skarpt på arbejdet med demokratisering af kunst og kulturelt demokrati i et offentlige rum. Denne del finder sted på KUA og på KØS: Museum for Kunst i Det Offentlige Rum, hvor vi vil tage del i deres ”Monument Academy”, udviklet samarbejde med forskningsprojektet ”Moving Monuments”, som over efteråret ’23 arbejder på at skabe nye formidlings- og forståelsesrammer for kunst i det offentlige rum. Fokus vil især være på de seneste års debatter omkring offentlige skulpturers koloniale æstetiske arv, og hvordan kunsten opererer i det offentlige rum, som er organiseret meget anderledes end kunstmuseerne. Denne del vil kritisk evaluere på begreberne ”demokratisk” og ”offentlighed”, i formidlingen af kunst på museum og ude i byrummene, og vil introducere digitaliseringen af kunst og digitale kunstværker og diskutere på hvilke måder immaterielle, let tilgængelige og delbare værker udfordrer/viderefører den centraliserede cirkulation og kuratering af kunst.

 

Den sidste del af kurset består også af en heldags workshop, hvor de studerende får mulighed for at arbejde med temaer og emner, som de selv vælger, og som skal indgå i deres endelige eksamensopgave.

Engelsk titel

Democratization of Art and Cultural Democrazy

Uddannelse

Moderne Kultur og Kunsthistorie

Kurset består af forelæsninger, diskussioner in plenum og i grupper samt analyser af konkrete casestudies, hvor de studerende får mulighed for at arbejde med den teori og metode, som de præsenteres for. I forbindelse med de praksisnære øvelser vil der være eksterne undervisere fra SMK og KØS inde over. Kurset slutter i en hel-dags-workshop, hvor de studerende vil få mulighed for at arbejde selvstændigt og i grupper med individuelle opgaver. Op til workshoppen afleverer de studerende et kort skriftligt oplæg, som indeholder en introduktion til en case, problemformulering samt teoretisk og metodisk rammesætning, som de har mulighed for at få feedback på i grupperne.

Undervisningsmaterialet består af videnskabelige artikler og uddrag af monografier, samt tekster og andet materiale relevant for de konkrete casestudies der bliver introduceret igennem forløbet.

 

Eksempler på udvalgt litteratur:

 

Janet Marstine, 2011: ”The Contingent Nature of Museum Ethics”, i: J. Marstine (ed.), The Routledge Companion to Museum Ethics: Redefining Ethics for the twenty-first century Museum (Taylor and Francis), 3-25.

 

Bjarki Valtysson, 2022: ”Kulturelt demokrati kan ikke stå alene”, i: N. Righolt
(red.), Connecting Audiences 6, s. 14-20.
 

Steven Hadley, 2022: ”Sex og Chokolade: Spørgsmål til Kulturelt Demokrati”, i:
N. Righolt (red.), Connecting Audiences 6, s. 6-13.

 

Gerard Delanty, 2003: ”Citizenship as a Learning Process: Disciplinary Citizenship Versus Cultural Citizenship”, in: International Journal for Lifelong Education 22:6, 597-605.

 

Martin Gammon, 2018: Deaccessioning and its Discontents. A Critical History (MIT Press).

Kurset er ét ud af tre kulturpolitiske kurser tilbudt i dette semester, der konstituerer anden halvdel af et kulturpolitisk modul (den første del er det obligatoriske kursus Kulturpolitik: Teori, metode og analyse, som bliver undervist i første del af semestret). De studerende skal derfor vælge enten dette kursus, Digital kulturpolitik eller Det moderne museum

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 140
 • Eksamen
 • 42
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMKK03617U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2023
Kapacitet
27
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Amalie Skovmøller   (11-7d75798077796f76766f7c4a727f7738757f386e75)
Underviser

Amalie Skovmøller

Gemt den 16-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students