MØS, Samfundsdebat med kommunikativt hebraisk (E23)

Kursusindhold

Det er ikke til at undgå debatten i vesten om Mellemøsten med særlgt henblik på Israel. Men hvordan føres debatterne om de mellemøstlige samfund i samfundenes egne offentlige rum ud i fiktion, presse og videnskabelig litteratur? Hvordan hænger debatterne sammen med aktuelle sociale, kulturelle og politiske processer i Mellemøsten?

Kurset er opdelt i to spor, hvor forelæsningsdelen sikrer den teoretiske tilgang til det saglige indhold. Den sproglige del sikrer at den studerende udvikler sine kommunikative kompetencer ved en direkte tilgang til originalteksterne på målsproget hebraisk.

Det overordnede tema for dette kursus er de mellemøstlige debatter om samfundets udvikling i Israel. Et af de spørgsmål, vi særligt vil fokusere på, er, hvordan præmisserne for samfundsdebatten har ændret sig. De nye teknologier i sammenhæng med et øget krav til individets egen refleksive stillingtagen til religiøse, politiske og kulturelle identiteter har bl.a. åbnet op for en fragmentering og pluralisering af autoriteter. Det kræver ikke større økonomiske eller teknologiske ressourcer at tage del i debatten ved at cirkulere budskabet via sociale medier, en webside, eller for den sags skyld ringe til en radio eller en tv-kanal. Det medfører samtidig en øget kommercialisering af den medierede religion, kultur og politik, der er med til at forme debatten. Ikke blot den nationale og religiøse identitet er på denne måde under forandring, men deraf følger også nye rum og former for debat.

Spørgsmålet er, hvor debatten er på vej hen?

Ved at læse, diskutere og lave øvelser med udgangspunkt i tekster relateret til de aktuelle debatter sikrer kurset at de studerende selv kan følge og eventuelt skabe kontakt til dynamiske miljøer i de mellemøstlige samfund. Kurset tager højde for at det sproglige niveau stadig skal oparbejdes og trænes, med andre ord har den sproglige del både en sprogligt udviklende og en ren saglig dimension.

Kurset vil se nærmere på traditionalisters og modernisters, islamisters, de sekulæres, litteraters samt minoriteters syn på den offentlige debat i Israel. Ved at få førstehåndskendskab til debatteksterne vil den studerende opnå viden om argumentationsopbygning og referencerammer i debatterne. Hvordan diskuteres politiske flerpartisystemer, demokrati, ytringsfrihed og mangel på samme, borgerkrig, kvindeundertrykkelse og minoritetsrettigheder og meget mere i multimediernes virkelighed?

Engelsk titel

Societal debate with communicative Hebrew

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Samfundsdebat med kommunikativt hebraisk (aktivitetskode HHEB00711E)

 

Klasseundervisning med diskussion deltagere og undervisere imellem (3+3 timers undervisning i 14 uger)

Bestået Kommunikativt hebraisk

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolien består af tre opgaver, der løses i løbet af semestret: Opgave 1 (3-4 ns. på dansk), Opgave 2 (4-5 ns. på det studerede sprog) og Opgave 3 (4-6 ns. på dansk med inddragelse af kilder på det studerede sprog). Opgave 2 baseres på et mundtligt oplæg, den studerende holder på det studerede sprog som led i undervisningen.

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semestret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviser og/eller de øvrige holddeltagere. Den afsluttende portfolio består af et samlet sæt af de bundne opgaver, i alt 11-15 ns., hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feedback.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 281,5
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 37
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMØB0132EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink nedenunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Liora Sion   (9-6f6c727564766c7271436b7870316e7831676e)
Underviser

Liora Sion, nfv454@hum.ku.dk, Guy Geffen, geffen@hum.ku.dk

Gemt den 31-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students