MØS, Samfundsdebat med kommunikativt arabisk (E23)

Kursusindhold

Det er ikke til at undgå debatten i vesten om Mellemøsten. Men hvordan føres debatterne om de mellemøstlige samfund i samfundenes egne offentlige rum ud i fiktion, presse og videnskabelig litteratur? Hvordan hænger debatterne sammen med aktuelle sociale, kulturelle og politiske processer i Mellemøsten?

Kurset er opdelt i to spor, hvor forelæsningsdelen sikrer den teoretiske tilgang til det saglige indhold. Den sproglige del sikrer at den studerende udvikler sine kommunikative kompetencer ved en direkte tilgang til originalteksterne på målsproget arabisk.

Ved at læse, diskutere og lave øvelser med udgangspunkt i tekster relateret til de aktuelle debatter sikrer kurset at de studerende selv kan følge og eventuelt skabe kontakt til dynamiske miljøer i de mellemøstlige samfund. Kurset tager højde for at det sproglige niveau stadig skal oparbejdes og trænes, med andre ord har den sproglige del både en sprogligt udviklende og en ren saglig dimension.

Kurset vil se nærmere på traditionalisters og modernisters, islamisters, sekularisters, litteraters samt minoriteters syn på den offentlige debat i Mellemøsten. Ved at få førstehåndskendskab til debatteksterne vil den studerende opnå viden om argumentationsopbygning og referencerammer i debatterne. Hvordan diskuteres politiske flerpartisystemer, demokrati, ytringsfrihed og mangel på samme, borgerkrig, kvindeundertrykkelse og minoritetsrettigheder og meget mere i multimediernes virkelighed?

Engelsk titel

Societal debate with communicative Arabic

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i mellemøstens sprog og samfund, 2019

 

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Samfundsdebat med kommunikativt arabisk (aktivitetskode HARB00711E)

 

Klasseundervisning med hhv. forelæsningsdel og sproglig del.

Bestået Kommunikativt arabisk

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolien består af tre opgaver, der løses i løbet af semestret: Opgave 1 (3-4 ns. på dansk), Opgave 2 (4-5 ns. på det studerede sprog) og Opgave 3 (4-6 ns. på dansk med inddragelse af kilder på det studerede sprog). Opgave 2 baseres på et mundtligt oplæg, den studerende holder på det studerede sprog som led i undervisningen.

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semestret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviser og/eller de øvrige holddeltagere. Den afsluttende portfolio består af et samlet sæt af de bundne opgaver, i alt 11-15 ns., hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feedback.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 281,5
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 37
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMØB0131EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink nedenunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kræn Kielsgaard Hansen   (15-6e756468716e6c686f766a64647567436b7870316e7831676e)
Underviser

June Dahy, june@hum.ku.dk, Kræn Kielsgaard-Hansen, wbx603@hum.ku.dk, NN

Gemt den 31-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students