Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Kulturanalytisk emne: Kunsten som Forum

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i det arbejde, der siden 2020 er gjort i Kunsten som Forum. Ny Carlsbergfondets forskningscenter ved Københavns Universitet. Overordnet handler det om at forstå og analysere kunstens sociale eksistensmåde: i stedet for alene at fokusere på kunstværkernes form og indhold, handler det om at forstå de samfundsmæssige infrastrukturer, der gør kunsten mulig og som kunsten udvikler sig igennem, de måder, kunst produceres og cirkulerer på, og de måder, kunsten bruges og kan bruges på. Centrum for disse undersøgelser er spørgsmålet om sociale fællesskaber, både de fællesskaber, der indgår i kunstens tilblivelse, og dem, der bliver til i mødet med kunst og kunstens institutioner.

Undervejs vil vi undersøge disse forhold i fire forskellige perspektiver: analytisk vil vi arbejde med, hvordan vi undersøger kunstværker og kunstformer i et bredt perspektiv, der også omfatter deres produktions- og receptionsformer; teoretisk vil vi arbejde med, hvordan vi kan udvide de traditionelle æstetiske teorier til bedre at omfatte forholdet mellem kunst og sociale fællesskaber; historisk vil vi stille skarpt på forskellige historiske måder, kunsten har arbejdet med og involveret sociale relationer; og politisk vil vi dels se på, hvordan vi i dette perspektiv kan forstå forholdet mellem kunst og politik, og dels diskutere konkrete kulturpolitiske ideer om kunsten og det sociale.

I kurset vil vi trække på mange forskellige kunstarter og -former, og i stort omfang arbejde med materiale, der er foreslået af de studerende. Der vil ligeledes være fokus på opgaveskrivning, der forbinder sig umiddelbart med kurset. Der vil undervejs være forskellige gæsteoplæg på kurset, og en del af kurset kommer til at foregå på engelsk.

Engelsk titel

Comparative Literature: Art as Forum

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne kultur

Holdundervisning med studenterdeltagelse

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 280
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVK03884U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2024
Kapacitet
27
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Frederik Tygstrup   (8-6874676667746b6d426a776f306d7730666d)
Underviser

Frederik Tygstrup

Gemt den 23-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students