Litteraturvidenskab: BA-Projektforløb

Kursusindhold

Bachelorprojektet er det første større, selvstændige akademiske arbejde på uddannelsen i litteraturvidenskab og stiller store krav til ideudvikling, planlæggelse og gennemførelse. Workshoppen vil bestå af 6 kursusgange fordelt over hele semesteret og vil introducere deltagerne for projektplanlægning, litteratursøgning, projektstyring, akademisk skrivning og metodevalg.

Det er muligt at kombinere workshoppen, ved at følge et forskningsemne som inspiration til dit BA-projekt. Det er underviserne fra BA-projektworkshoppen, som vil være vejleder/eksaminator på dit BA-projekt.

Tilmelding til forskningsemnet sker ved at skrive en mail til studiesekretæren på studie_litvid@hum.ku.dk, selve workshoppen tilmeldes i selvbetjeningen i tilmeldingsperioden.

I efterårssemesteret udbydes nedenstående forskningsemner:

 

 

Engelsk titel

Bachelor Project

Uddannelse

Litteraturvidenskab

En overvejende del af workshoppen vil have karakter af akademisk værksted, hvor deltagerne præsenterer og diskuterer projektskitser og udkast indbyrdes.

Wayne C. Booth et al.: The Craft of Research. Chicago: Chicago University Press, 2017 (tilgængelig online via Det Kongelige Bibliotek)

Selvom du følger ét af forskningsemnerne som inspiration til dit BA-projekt, skal du også tilmelde dig BA-projektworkshoppen. Det er underviserne fra BA-projektworkshoppen, der er vejleder/eksaminator på dit BA-projekt. Tilmelding til forskningsemnet sker ved at skrive en mail til studie_litvid@hum.ku.dk

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der vil være en kombination af underviser- og peerfeedback på udkast i løbet af semestret. Der er mulighed for at få respons på det færdige BA-projekt efter eksamen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning: 

BA-2019

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 310
 • Vejledning
 • 8
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVB00782U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2023
Kapacitet
40
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anne Fastrup   (7-6e697b7c7a7d7848707d7536737d366c73)
 • Mette Sandbye   (7-7b69766c6a816d48707d7536737d366c73)
Underviser

Anne Fastrup og Mette Sandbye

Gemt den 25-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students