Litteraturvidenskab: BA-Projektforløb

Kursusindhold

Bachelorprojektet er det første større, selvstændige akademiske arbejde på uddannelsen i litteraturvidenskab og stiller store krav til ideudvikling, planlæggelse og gennemførelse. Workshoppen vil bestå af 4-6 kursusgange fordelt over hele semesteret og vil introducere deltagerne for projektplanlægning, litteratursøgning, projektstyring, akademisk skrivning og metodevalg.

Du kan kombinere workshoppen med et af de kulturanalytiske emner, der udbydes på kandidatuddannelsen:

Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Kulturanalytisk emne: Fotografiske arkivskatte. Hverdagslivets kulturhistorie set gennem "vores" billeder - 2023/2024

Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Kulturanalytisk emne: Sianne Ngai: Theory of Gimmick - 2023/2024

som vil være åbne for bachelorstuderende, der skriver BA-projekt. Hvis du ønsker at blive tilmeldt et af disse kurser som inspiration, skal du skrive en mail til Liselotte på studie_litvid@hum.ku.dk

Engelsk titel

Bachelor Project

Uddannelse

Litteraturvidenskab

En overvejende del af workshoppen vil have karakter af akademisk værksted, hvor deltagerne præsenterer og diskuterer projektskitser og udkast indbyrdes.

Wayne C. Booth et al.: The Craft of Research. Chicago: Chicago University Press, 2017 (tilgængelig online via Det Kongelige Bibliotek)

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der vil være en kombination af underviser- og peerfeedback på udkast i løbet af semestret. Der er mulighed for at få respons på det færdige BA-projekt efter eksamen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Krav til indstilling til eksamen

Studieordning:

BA-2019:

h ttps://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/litteraturvidenskab/litteraturvidenskab_ba.pdf

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 318
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVB00781U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2024
Kapacitet
40
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Michael Høxbro Andersen   (8-67746a6b78796b74466e7b7334717b346a71)
 • Bodil Skovgaard Nielsen   (6-74787b3d343c446c7971326f7932686f)
Underviser

Michael Høxbro Andersen og Bodil Skovgaard Nielsen

Gemt den 26-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students