Litteratur: Fransk sprogkursus

Kursusindhold

Dette kursus sigter mod at sætte studerende på første år på litteraturvidenskab i stand til at kunne læse faglitteratur og primærtekster (litteratur) på flere europæiske hovedsprog end engelsk. Behovet for at kunne læse litteratur på fransk og tysk er aktuelt for litteraturvidenskab, bl.a. fordi faget har en faglig identitet med udspring i sammenlignende litteraturhistorie, hvor kernen er beskæftigelse med især europæisk litteratur i et komparativt perspektiv. Det er derfor en kernefaglighed, der er ved at gå tabt med de studerendes faldende niveau af sprogkompetencer i mere end et fremmedsprog.

Dette kursus udvikler de studerendes grundlæggende færdigheder i at læse og forstå fransksprogede tekster. Der fokuseres på skønlitterære tekster, men også tekster af faglitterær karakter inddrages i undervisningen. Tilbuddet er knyttet til undervisningen i litteraturhistorie og litteraturteori og -analyse, således at læsefærdigheden opøves med udgangspunkt i tekster, som indgår som fag- og primærlitteratur i den obligatoriske undervisning.

 

Undervejs i kursusforløbet præsenteres de studerende for en række læsestrategier og praktiske værktøjer, som har til formål at forbedre deres receptive færdigheder på fransk. Gruppearbejde er det bærende element i undervisningen, og der lægges vægt på, at alle studerende deltager aktivt i det omfang, deres sproglige niveau tillader det.

  

Kurset har fokus på at ramme de studerendes forskellige forudsætninger, så der er mulighed for at studerende, der har lidt svagere forudsætninger, kan nå et niveau af læsefærdighed, hvorfra de selv er i stand til at arbejde videre. Interesserede studerende, der er i tvivl om tilstrækkeligheden af deres sproglige niveau, er velkomne til at møde op til første undervisningsgang og drøfte dette med underviseren.

Engelsk titel

French language course

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Ikke relevant
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Ingen eksamen
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 20
  • Total
  • 20

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLVB0000BU
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2024
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Olivia Hasle Petersen   (6-7a6b773c3a3343646f7870716c316e7831676e)
Underviser

Olivia Hasle Petersen

Gemt den 26-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students