LIN; Sprog og samfund: Sociolingvistikkens nye tendenser

Kursusindhold

Kurset udbydes som KA-emne i forbindelse med Copenhagen Winter School in Sociolinguistics  som finder sted i uge 11. Det intensive kursus er både for KA-studerende og internationale phd.-studerende og her vil internationale forskere undervise i forskellige sociolingvistiske emner. Inden det intensive kursus køres et undervisningsforløb på 10 undervisningsgange for KA-studerende. Efter kurset afholdes minimum 2 workshopdage udover individuel vejledning. Kurset udbydes som 15 ects. Hvis man tilmelder sig kurset, skal man altså kunne følge både det introducerende KA-forløb, det intensive kursus (alle hverdage i uge 11) og de efterfølgende workshops.

 

Det indledende undervisningsforløb indeholder en introduktion til nyere sociolingvistik samt case-baserede diskussioner og analyser af datatyper og metoder. Vi planlægger indholdet på kurset, så det peger hen imod de temaer, der tages op på det intensive forløb af de internationale forskere. I 2024 underviser David Britain (Bern Universitet) Alexandra Georgakopoulou (King’s College, London), David Karlander (Örebro Universitet. Vi vil tage udgangspunkt i større sociolingvistiske empiriske projekter udført i de senere år på Københavns Universitet og give en indføring i sproglig variation, sammenhænge mellem samfundsstrømninger og lokale anvendelser af sprog, og sammenhænge mellem sprog, nation og globalisering.

 

Det indledende forløb vil klæde deltagerne på til at få et effektivt udbytte af det intensive kursusforløb, som vil vare 5 hele dage og bestå af foredrag af internationale forskere, præsentationer af ph.d.-projekter og workshops. Vær opmærksom på at denne del foregår på engelsk. Formålet med at inkludere KA-studerende og ph.d.-studerende på samme kursus er at opnå en synergieffekt, hvor KA-studerende får et førstehåndsindtryk af arbejdet med empirisk baseret forskning. Det samlede forløb vil forberede den studerende til arbejdet med hjemmeopgaven/synopsen, som vejledes individuelt eller i grupper af underviserne i løbet af foråret.

Engelsk titel

New tendencies in sociolinguistics

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


Kandidatuddannelser:
2019-ordningen
2018-ordningen


Studieordningerne findes her.

Kurset udbydes i forbindelse med Copenhagen Winter School in Sociolinguistics, som finder sted i uge 11. Det intensive kursus er både for KA-studerende og internationale ph.d.-studerende og her vil internationale forskere undervise i forskellige sociolingvistiske emner. Inden det intensive kursus køres et undervisningsforløb for KA-studerende på 10 undervisningsgange á 2 timer. Efter kurset afholdes to workshopdage udover individuel vejledning.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLIK0012FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Janus Spindler Møller   (5-6f66737a78456d7a7233707a336970)
 • Malene Monka   (5-7274737066456d7a7233707a336970)
Gemt den 31-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students