LIN; Lingvistisk teori og metode

Kursusindhold

Lingvistisk teori

Du får et overblik over lingvistiske hovedretninger i det 20. århundrede. Fagelementet giver dig indsigt i skiftende perspektiver på lingvistisk beskrivelse af sprog og sammenhængen mellem lingvistisk teori og det problemfelt, den enkelte teori beskæftiger sig med. Modulet bygger videre på den viden og de færdigheder, du har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog og Fonetik og fonologi. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes din forståelse for lingvistik som en videnskabelig disciplin med gennemgående temaer, der fortrænges eller bringes frem i lyset og belyses på forskellige måder til forskellige tider.

 

Lingvistisk metode

I får værktøjer til at opstille en sprogvidenskabelig undersøgelse i form af et individuelt projektforslag. Det er værktøjer som I senere kan få glæde af når I skal skrive BA-projekt og speciale, eller når I skal arbejde med sprogprojekter på en fremtidig arbejdsplads. I kommer ikke til at lave de planlagte undersøgelser i løbet af kurset (I skal ikke indsamle data og foretage analyser), men I skal skrive om alt det der går forud for dataindsamling. Alle studerende udvælger hver især et passende og relevant forskningsspørgsmål og udvikler design og stimuli til undersøgelsen.

I læser litteratur for at opbygge kompetencer til selv at tilrettelægge en mindre undersøgelse:

 • metodisk litteratur om udvælgelse af undersøgelsesspørgsmål, undersøgelsesdesign og forskningsetik og
 • lingvistiske forskningsartikler for at se hvordan de er opbygget, og blive klogere på hvordan andre tilrettelægger undersøgelser, og hvilke metodiske valg de har truffet.

 

I vil også lære at lave en grundig elektronisk litteratursøgning, arbejde lidt med grundlæggende statistik, referere faglitteratur, skrive et resumé og i øvrigt styrke jeres faglige formidlingsevner.

I undervisningen vil vi gennemgå metodiske grundbegreber og diskutere styrker og svagheder ved forskellige metoder. I timerne vil vi også hjælpe hinanden med at tilrettelægge de enkelte undersøgelser (gennem peer-feedback, omskrivning af tekster og diskussion af cases). ). I løbet at kurset afleverer I skriftlige udkast til jeres individuelle undersøgelser som semesteropgaver. 

 

Metode ved Indoeuropæisk specialisering

Viden om og forståelse af

 • sammenhængen mellem lingvistisk teori og undersøgelsen af sproglige fænomener, herunder fokusering på et specifikt sprogligt område.


Færdigheder i at

 • forstå og i hovedtræk redegøre for de væsentligste semantiske felter inden for det indoeuropæiske leksikon og for ordforrådets relevans for indoeuropæiske kultur- og omverdensforhold (lingvistisk palæontologi),
 • diskutere og tage kritisk stilling til basale teorier om ovennævnte emner,
 • skriftligt og mundtligt formidle et afgrænset problem inden for ovenstående emne præcist og dækkende med selvstændig og tidssvarende brug af den komparative metode og anvendelse af den korrekte terminologi.
   

Kompetencer i at

 • under vejledning planlægge og gennemføre et arbejdsforløb inden for en fastsat tidsramme.
Engelsk titel

Linguistic Theory and Methods

Uddannelse

Lingvistik - specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik

Lingvistik - specialisering i indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser: 

2019-ordningen
 

Du finder studieordninger her.

Holdundervisning

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLIB0011FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Nicolai Pharao   (8-716c66726f646c73436b7870316e7831676e)
 • Line Burholt Kristensen   (7-6477746a716e76426a776f306d7730666d)
Gemt den 30-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students