LIN/INDO; Fonetik og fonologi

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:
Viden om og forståelse af:

 • forholdet mellem artikulatorisk og auditiv beskrivelse af sproglyde, 
 • det teoretiske grundlag for fonologisk analyse af sproglyde,
 • forskellen på sproglyde udtalt i isolation og i sammenhængende tale.


Færdigheder i at:

 • beskrive almindeligt forekommende lydtyper i verdens sprog artikulatorisk og belyse almene fonetiske fænomener med eksempler fra dansk,
 • foretage en elementær fonologisk analyse af ukendte sproglige data ud fra overvejelser om umiddelbart kontrasterende lydforskelle henholdsvis sy-stematisk allofoni,
 • redegøre i hovedtræk for principielle forskelle mellem alfabetskrift, stavel-seskrift og morfemskrift,
 • analysere udtale fonetisk.


Kompetencer i at:

 • beskrive og forklare almindeligt forekommende afvigelser fra distinkt ud-tale af ord i dansk.
Engelsk titel

Phonetics and Phonology

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser: 

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)


BA-tilvalg: 

2017-ordningen (Lingvistik)
 

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Hvis kurset læses som BA-tilvalg under 2017-ordningen (Lingvistik), er censurformen intern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLIB0002FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kristiina Kääramees   (3-7a817a4f77847c3d7a843d737a)
Underviser

Ruben Shcachtenhaufen

Gemt den 10-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students