LAT Latinsk filosofi

Kursusindhold

Kurset består af to dele.

Romersk filosofi

Vi læser uddrag af Cicero’s De officiis, det sidste og mest indflydelsesrige af hans filosofiske skrifter. Læsningen vil dels fokusere på oplæsning, oversættelse og grammatisk analyse af teksten, dels på forståelsen af dens filosofiske indhold.

 

Antik filosofi

Kurset giver et historisk overblik over antikkens græsk-romerske filosofiske tradition og introducerer gennem læsning af et udvalg af kildetekster i oversættelse til denne traditions centrale problemstillinger, tænkere og filosofiske retninger.

Engelsk titel

LAT Latinsk filosofi

Målbeskrivelse

Kurset forbereder i kombination med kurset Antik filosofi til prøven i Romersk filosofi på bachelorniveau i Latin samt til prøver på KA-niveau og tilvalgsfag i Latin.

Holdundervisning, øvelser

Romersk filosofi:

Deltagere på kurset bedes inden første undervisningsgang anskaffe sig Michael Winterbottoms tekstudgave: Cicero, De officiis (Oxford, 1994).

 

Antik filosofi:

Peter Adamson: Classical Philosophy, 2014, Oxford University Press

Peter Adamson: Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds, 2015, Oxford University Press.

Latin 1 og Latin 2 skal være bestået, inden der må aflægges prøve på dette fagelement.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLAB00652U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Heine Hansen   (7-6a6a6370756770426a776f306d7730666d)
  Romersk filosofi
 • Kristoffer Maribo Engell Larsen   (16-767d747e7f7a7171707d786c7d746d7a4b738078397680396f76)
  Antik filosofi
Gemt den 20-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students