Latin 2

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i at:

 • oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse
 • anvende viden om latinsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det latinske sprog og vurdere oversættelser
 • udnytte sin viden om det latinske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt
 • indsætte latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst.
Engelsk titel

Latin 2

Uddannelse

Propædeutik i Latin

Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.

Undervisningsmateriale ligges ud på Absalon.
Jensen & Goldschmidt, Latinsk-dansk ordbog

Jo Hermann, Latinsk grammatik på dansk

Ole Thomsen, veje til Rom, Romersk littertur fra Plautus til Juvenal

Latin 1 (15 ECTS) eller tilsvarende

Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ekstern censur for studerende på 2012-studieordningen.
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen: Studieordninger på Latin

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • Total
 • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLAÆ00082U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Propædeutik
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Susanne Bramming Hansen   (8-76867581817d827b547c8981427f8942787f)
Gemt den 21-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students