Latin 1

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i: 

- at oversætte lettere latinske originaltekster til dansk med brug af ordbog,   
  grammatik og paralleloversættelse(r) 

- at give en overordnet syntaktisk analyse af en ukompliceret latinsk helsætning 

- elementær dansk grammatik 

- at anvende morfologisk viden som støtte til den syntaktiske analyse 

Engelsk titel

Latin 1

Uddannelse

Propædeutik i Latin

Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.

Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk ordbog, Gyldendal;

Jo Hermann: Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag;

Susanne Høeg, God latin 1 – AUGUSTUS

Susanne Høeg, God latin 2 – CATUL

Susanne Høeg, God latin 3 – OVID

Susanne Høeg, God latin 4 - SENECA

Alle skal være indskrevet på Latin Propædeutik via Studenterservice.

Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Pensum: Der opgives 15 normalsider latinsk originaltekst fastlagt af underviseren. 1 normalside originaltekst kan erstattes af 2 normalsider konstrueret tekst.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøven til latin 1.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- Deltagelse i 80% af undervisningen.
- Aflevering af 4 skriftlige opgaver på 1-3 normalsider hver.
- 1 mundtligt oplæg af 10 min.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLAÆ00072U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Propædeutik
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Susanne Bramming Hansen   (8-6c7c6b77777378714a727f7738757f386e75)
Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students