KØN; KA-tilvalgsemne i Køn, seksualitet og forskellighed: Offentlig sex: Intimitet og kulturanalyse

Kursusindhold

Vores intime liv fylder stadig mere og mere i offentligheden: Både når vi lægger billeder af vores daglige liv op på Instagram, når vi diskuterer identitetspolitik, eller når vi følger andres parforhold på tv, kan det ses som et udtryk for, ikke bare at intimiteten er blevet et offentligt anliggende, men også at offentligheden er blevet intim. På dette kursus spørger vi, hvordan intimitetens vilkår i det 21. århundrede kan gøres til prisme for kulturanalyse, og hvordan intimitet kan forstås igennem forskelsbaserede sociale kategorier som køn, seksualitet, race mm.

 

Vi vil dykke ned i centrale postmoderne sociologiske såvel som feministiske kulturanalytiske teorier, der på forskellige måder gør op med et klassisk skel mellem det offentlige og private, og konceptualiserer intimitet i det 20. og 21. århundrede (fx Lauren Berlant, Anthony Giddens, Michael Warner). Derudover skal vi også dykke ned i forskellige queerteorier og se, hvordan intimitet også kan forstås som fx ”upersonlig” (Leo Bersani) eller ”ubegrænset” (Tim Dean).

 

Selvom kurset gør intimitet til prisme for en generel kulturanalyse, tager vi udgangspunkt i kulturprodukter, der kan forstås som æstetiske. I løbet af kurset vil vi arbejde med empiriske analyser af kulturprodukter som film, tv, litteratur, kunst, fotografi, medieprodukter mm. Hvordan kan vi forstå intimitet både som noget affektivt og noget æstetisk? Hvornår oplever vi noget som intimt? Hvad er er intimitetens grænser og muligheder? Hvordan føles det intime?

Engelsk titel

Sex in public: Intimacy and cultural analysis

Uddannelse

Køn, seksualitet og forskellighed

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 

 • de forskellige retninger, teorier og metoder, som præsenteres på kurset om intimitet og kulturanalyse
 • centrale diskussioner inden for det queerteoretiske felt
 • teoretiske begreber om køn, seksualitet og andre forskelssættende sociale kategorier.


Færdigheder i at

 • identificere og karakterisere de teoretiske retninger og metodiske principper, der præsenteres på kurset, med hensyn til disses indbyrdes ligheder og forskelle
 • analysere og reflektere over mulige forbindelser (intersektioner) mellem sociale kategorier som etnicitet, race, køn, seksualitet o.l.


Kompetencer til at

 • skelne mellem og reflektere over forskellige begreber og analysegreb inden for kursets centrale intimitetsteorier
 • anvende kursets kulturanalytiske greb og relevante teorier om intimitet til at forstå, analysere og fortolke sociale markeringer af forskel i konkrete analyser af udvalgte kulturprodukter, medieprodukter, politiske diskurser, teoretiske tekster o.l.
 • vurdere og diskutere de mulige videnskabelige såvel som praktiske (fx etiske) konsekvenser af den valgte analyse- og argumentationsstrategi.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Køn, seksualitet og forskellighed:

KA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Kurset er udformet som et arbejdsfælleskab snarere end som en forelæsningsrække. Undervisningen består af underviseroplæg, diskussioner, analytiske øvelser, gruppearbejder, studenteroplæg og konkret analytisk arbejde.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKVK0007EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anton Juul   (10-6572787372326e797970446c7971326f7932686f)
Gemt den 24-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students