KØN; Kønsforskningens teori og praksis

Kursusindhold

Kurset introducerer til væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning. Vi ser på centrale kønsforsknings­mæssige temaer: Hvilke metoder og spørgsmål har køns­forskningen traditionelt benyttet sig af? Hvilke diskussioner og problemstillinger har formet feltet? Hvad henviser begrebet ”køn” overhovedet til? Er køn noget, man har eller noget, man gør – eller noget helt tredje? Findes der noget sådant som ’det specifikt mandlige’ og ’det specifikt kvindelige’ - og hvad kan man i givet fald forstå ved det? Består sand videnskabelighed i at kunne hæve sig over kønnede forskelle og hvordan gør man i givet fald det? Eller bør videnskab netop kunne reflektere over hvilke forskelle, der gør en forskel? Hvilken rolle spiller kroppen og sproget for den måde, vi forstår og kønner verden på? Kan køn overhovedet undersøges isoleret eller interagerer det per definition med andre forskelle som fx klasse, race og seksualitet? Hvad har kvinders stilling i samfundet historisk set været og hvilken indflydelse har kvindekampen haft på moderne ligestillingsbegreber? Hvad er ligestilling overhovedet, og opnås det bedst gennem kvoter eller mainstreaming eller noget helt tredje?

På kurset undersøger vi begrebet ”køn”, som denne størrelse kommer til syne i den sociale, kulturelle og politiske historie samt i forskellige kulturelle produkter. På baggrund af teoretiske tekster skal vi arbejde med kønsforskningen teorier i parksis. Vi tager udgangspunkt i en række retninger her­under bl.a.: Psykoanalyse, maskulinitets­forskning, biologisk, postkolonial feminisme, queer teori, ­forskels­feminisme, intersektionalitet og trans*-teori. Vi skal læse nogle af kønsforskningens sværvægtere som Simone de Beauvoir, Hélène Cixous, Judith Butler og mange andre.

Kursets konfrontations­timer består af studenter- og underviseroplæg, diskussion og konkrete analytiske øvelser.

Engelsk titel

Theory and Practice of Gender Studies

Uddannelse

Køn, seksualitet og forskellighed

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

KA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning.

BEMÆRK: Kurset er udformet som et arbejdsfælleskab (bestående af underviseroplæg, diskussioner og praktisk analytisk arbejde) snarere end som en forelæsningsrække.

Det forventes derfor, at deltagerne:

1) møder op til alle 14 kursusgange
2) møder velforberedte og har læst kursuslitteraturen til den pågældende gang (forberedelsestid: ca. 10 timer)

Det er i øvrigt en forudsætning for deltagelse , at man møder op til første kursusgang, så man er bekendt med de øvrige krav, som gælder på kurset, mht. studenteroplæg, arbejdsopgaver og lignende.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale

Kriterier for bedømmelse

Bemærk, at hvis kurset tages under BA-tilvalgsordningen, så bedømmes prøven Bestået/​Ikke-bestået.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKVK0006EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
60
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mons Bissenbakker   (6-766a65343333426a776f306d7730666d)
Gemt den 24-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students