KA-tilvalg: Kuratering

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give den studerende kompetencer i udstillingsteori og -praksis med henblik på varetagelse af kurateringsopgaver på museer, gallerier, kunsthaller, m.v. Den studerende får mulighed for at tilegne sig viden om og erfaring med aktuel udstillingsæstetik, -metode, -analyse og -praksis (kuratering) inden for et kunst-, design- eller arkitekturhistorisk genstandsfelt med henblik på selvstændig eller gruppebaseret organisering, tilrettelæggelse og vurdering af en udstilling eller et delaspekt af en udstilling. Desuden sætter kurset den studerende i stand til at udvikle udstillingskoncepter, at formulere kuratoriske intentioner samt kritisk evaluerende at forholde sig til disse. Endelig er det kursets formål at sætte den studerende i stand til ud fra teoretisk funderede tilgange til kuratering, udstillinger og udstillingsfænomener, metodisk at diskutere udstillingsæstetik, samt at praktisere udstillingsanalyse.

Eksamen består af en portfolio på 16-20 sider. Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve. Typisk vil portfolio-opgaverne bestå af:

Portfolio-opgave 1: projektbeskrivelse (4-6 ns), indeholdende oplysninger om 1) emne, 2) tilrettelæggelse, 3) genstandsudvalg, 4) (implicit) publikum, 5) forslag til udstillingssted

Portfolio-opgave 2: eventuelt en redigeret version af projektbeskrivelsen, men i hvert fald en perspektivering (8-12 ns). Perspektiveringen skal indeholde 1) et element af udstillingshistorie, 2) et element af udstillingsanalyse og 3) et element af teori.

Portfolio- opgave 3: budget + forklaring (1-2 ns) og udkast til en fondsansøgning (bilag).

Portfolio-opgave 4: formidlingsplan (1-2 ns) og pressemeddelelse (bilag).

 

Engelsk titel

Curating

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, udstillingsbesøg og projektforløb bestående af gruppearbejde omkring produktion af udstillingsideer og udstillingstilrettelæggelser.

14 uger af 3 timer pr uge

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUK13021U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Alexander van der Meijden   (8-726f676b6c666770426a776f306d7730666d)
Underviser

Peter Alexander van der Meijden

Gemt den 06-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students