Kunsthistorie/Visuel kultur: Specialeforberedende seminar

Kursusindhold

Kickstart dit speciale!

Kom godt i gang med dit speciale med specialeforberedende workshop for Kunsthistorie og Visuel kultur.

Denne specialeforberedende workshop består af 4 kursusgange à 3 timer samt et litteratur- og informationssøgningskursus for kommende specialestuderende ved medarbejdere fra Det Kongelige Bibliotek. Workshoppen retter sig mod, at du er godt i gang med emneafgrænsning, når specialekontrakten indgås, og at du har taget de første skridt mod at udvikle en problemformulering, der kan videreudvikles og modificeres i samarbejde med din specialevejleder.

At forberede dit speciale implicerer, at du som et minimum er godt i gang med litteratursøgning og emneafgrænsning, når specialekontrakten bliver indgået. På den måde sikrer du dig den bedst mulige proces med at skrive specialet inden for specialekontraktens 4 måneder.

Der vil blive lagt vægt på de studerendes eget arbejde med specialeidéer, synopser og problemformuleringer. Kurset kræver derfor aktiv deltagelse og er delvist baseret på øvelser og gruppearbejder. Hensigten er at optimere evnerne til at honorere basale akademiske krav samt styrke den klare fremstillingsform og mulighederne for at skabe dynamiske og diskuterende tekster. Derudover vil der introduceres til det kreative arbejde med udvikling af specialeidéer, problemfelter og emneafgrænsninger, f.eks. igennem metoder til idégenerering som f.eks. mindmapping og brainstorminterviews.

 
Engelsk titel

Workshop on Thesis Writing

Workshopgangene veksler mellem korte oplæg med instruktioner og eksempler, øvelser og dialog mellem underviser og deltagere. Ved hver workshopgang arbejdes der aktivt og forbybende med skrivning.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 15
  • Total
  • 15

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUK03351U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Kassandra Charlotte Wellendorf   (8-716779796a75786c466e7b7334717b346a71)
Underviser

Kassandra Charlotte Wellendorf

Gemt den 12-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students