Kunsthistorie/Visuel kultur: Kunst og kulturforskning 1- På kanterne af den menneskelige identitets sfære

Kursusindhold

På kanterne af den menneskelige identitets sfære

Del 1 ved Michael Kjær:

Antropocæne udtryksformer

Kursets første halvdel vil blive struktureret omkring et studenterdrevet feltstudie af antropocæne udtryksformer på kanterne af den menneskeligt kulturelle sfære. Vi vil læse en række historiske og aktuelle teorier og praksisser for afgivelse af menneskelig agens til nonhumane processer, kræfter og udtryksformer. Blandt disse kan fremhæves fænomenologiske, materielle, økologiske og hydrofeministiske teorier og praksisser. Vi vil sideløbende gennemgå en række nutidige udstillingsprojekter, der omhandler antropocæne problematikker. På baggrund af dette materiale vil vi foretage et fælles feltstudie af menneskeligt postindustrielle byskabers aktuelle tilstande set gennem antropocæn teori. Feltstudiet vil foregå fra Islands Brygge ud mod Amager Fælled, hvor vi vil forsøge at forstå, hvordan vi i praksis kan afgive vores menneskelige agens som åbning for andre ikke-menneskelige æstetiske processer. Under feltstudiet kan eksempelvis skrives feltnoter, fotograferes, optages lyd og/eller billede og indsamles prøver. Feltstudiet vil give materiale til denne første kursusdels portfolioopgave.

Del 2 ved Malene Vest Hansen:

Identitetsbilleder: selvportrætter og kunstnerkonstruktioner

Kursets anden halvdel vil undersøge det menneskelige subjekts position indefra den kulturelle sfære, ved at fokusere på, hvordan billedkunstnere repræsenterer subjekt, selv og identitet. Kurset vil med fokus på udvalgte værker fra det 20. og 21. århundrede undersøge, hvordan selvportrættet som klassisk kunsthistorisk genre udformes og udfordres. Med inddragelse af centrale tekster skal vi diskutere, hvordan kunstneres identitetsbilleder iscenesættes og problematiseres i forhold til skiftende ideer om subjekt, kunstbegreb, kunstnermyter, krop, køn samt kulturel og social position, i specifikke medier og kunsthistoriske kontekster. Med de teoretiske perspektiveringer, spændende fra psykoanalytiske, sociologiske, identitets- og feministiske tilgange, skal vi undersøge visuelle billedgreb og næranalysere værker, delvist udvalgt af kursets studerende. Den kanoniserende kunsthistoriske indskrivning af kunstnerpersona i kunstnerbiografi og -monografi vil udgøre en særlig gennemgående repræsentationsproblematik.

 

 

Engelsk titel

Art and Culture Research 1

Uddannelse

Kunsthístorie og Visuel kultur

Med henblik på at styrke læringen vil kurset kombinere forskellige undervisnings- og læringsmeto-der. Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, diskussioner i plenum, analytisk arbejde (individuelt og i mindre grupper) samt underviser- og peerfeedback på en række mindre skriftlige opgaver. De stillede opgaver vil have karakter af skriveøvelser på 1-4 sider, som vil skulle udføres som et led i forberedelsen til visse kursusgange, og som vil have til formål at øge deltagernes for-ståelse af og kritiske refleksion over centrale teoretiske begreber samt styrke deres evner til at an-vende dem i analyser af konkrete kunstværker. Kurset vil desuden inkludere en række ekskursioner til diverse museer, slotte og andet.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUK03332U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemsteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Malene Vest Hansen   (4-867583845078857d3e7b853e747b)
Underviser

Malene Vest Hansen og Michael Kjær

Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students