BA-tilvalg: Museologi: Museologisk praksis

Kursusindhold

Omdrejningspunkt for faget ”museologisk praksis” er et ophold ved en relevant institution som giver den studerende praktisk erfaring med problemstillinger vedrørende fagrelevante forhold. Det er hensigten at den studerende gennem specifikke opgaver og problemstillinger vedr. samlingspleje, udstilling og/eller formidling, skal få perspektiveret og konkretiseret de mere teoretiske overvejelser, som tilvalgsstudiets øvrige elementer har bidraget med. Kurset skal således give den studerende mulighed for at kombinere sine teoretiske forudsætninger med det praktiske samlings-, udstillings- og/eller formidlingsarbejde samt at reflektere over disse to aspekters gensidige forhold. Faget kan kun følges, hvis studerende før semesterstart underskriver en praktikkontrakt med praktikstedet og får kontrakten godkendt af praktikvejleder og IKKs studievejledning.

Praktikophold på 350-400 timer + 3-5 seminarer af 1 times varighed i løbet af semesteret.

Engelsk titel

Internship: Museological Practice

Kurset udbydes i samarbejde af IKK og Saxo-instituttet, og dets adgang til emnet er tværdisciplinær. Ved at afprøve teoretisk viden i praksis opnår den studerende indsigt i sammenhængen mellem museologi som akademisk forskningsfelt og museernes praksis. Studerende opfordres til at følge det anbefalede studiemønster, hvor Museer og samlinger: teori og historie tages før Museologisk praksis og Museologisk praksis følges samtidig med Udstilling, idé og materialisering, da netop disse to kurser giver den type teoretisk viden, der ønskes afprøvet i rammen for kurset.

Selvvalgt pensum

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 5
  • Total
  • 5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUB10562U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Sabine Dahl Nielsen   (3-787073456d7a7233707a336970)
Underviser

Sabine Dahl Nielsen og Emilie Paaske Drachmann

Gemt den 16-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students