Kunsthistorie: BA-tilvalg: Museer og samlinger: historie og teori

Kursusindhold

Fagelementet består af en indføring i fænomenet ’at samle’ og et historisk overblik over museer og samlingers opståen og udvikling fra omkring 1650 til i dag. Desuden gives en introduktion til de væsentligste teoretiske problemstillinger inden for museologien og dens historie. Der fokuseres primært på to felter indenfor museologien, som behandles i sammenhæng, hvor gennemgange af konkrete eksempler danner grundlag for teoretiske perspektiveringer. Det ene felt handler om museer og samlingers historie, som præsenteres gennem eksemplariske nedslag i udvalgte museer og samlinger. Der lægges vægt på at beskrive forskellige typer museer og samlinger (kunsthistoriske, kulturhistoriske og naturhistoriske museer samt specialmuseer), deres kulturelle og sociale betydninger og funktioner, herunder deres skiftende relation til forskellige historisk specifikke offentligheder. Et væsentligt element i kurset er forskellige tiders ordningsprincipper, æstetiske principper, udvælgelse og betydningstillæggelse af den materielle kultur set i sammenhæng med æstetiske praksisser, mentalitetshistoriske forandringer og teoretiske skred. Den historiske dimension vil indeholde overvejelser over fremtidens museer og samlinger, herunder nye informationsteknologiers betydning for museer og samlinger. Det andet felt belyser museer, samlinger og musealitetens politiske, ideologiske og etiske aspekter i et teoretisk perspektiv. Et centralt element i modulet er museumsinstitutionens rolle i dannelsen af blandt andet kulturel, national, etnisk og religiøs værdi og identitet. Lovgivningsmæssige og økonomiske aspekter af museumsinstitutioner i såvel dansk som international sammenhæng vil være en integreret del af dette felt.

Engelsk titel

Art history: Museums and Collection: history and theory

Uddannelse

Kunsthistorie og Etnologi

Kurset udbydes i samarbejde af IKK og Saxo-instituttet, og dets adgang til emnet er tværdisciplinær. Gennem forelæsninger, gruppearbejde og ekskursioner forberedes den studerende på en eksamen, der består af en mundtlig analyse af en museumsinstitution, set i lyset af museumshistorien og den aktuelle debat i museumsverden. Studerende opfordres til at følge det anbefalede studiemønster, hvor Museer og samlinger: teori og historie tages før Udstilling, idé og materialisering og Museologisk praksis/​udstillingsanalyse.

 • Henning, Michelle (2006): Museums, Media and Cultural Theory. Open University Press
 • Dam Christensen, Hans, Rune Gade & Malene Vest Hansen (red.)(2004): Museernes historie og teori, København: Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.
 • Kompendium

14 uger à 3 timer

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUB10541U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Efterårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Alexander van der Meijden   (8-79766e72736d6e7749717e7637747e376d74)
Underviser

Peter van der Meijden og NN

Gemt den 13-04-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students