Kunsthistorie: BA-tilvalg: Visuel Kultur

Kursusindhold

Kurset introducerer til det nye forsknings- og uddannelsesfelt visuel kultur med henblik på at give den studerende et overblik over de centrale problemer, teorier, dertil metoder og konkrete genstandsfelter. Kurset kan tages selvstændigt og som introduktion til KA-uddannelsen i visuel kultur på IKK. Kurset falder i 3 hoveddele på hver 3 x 3 timer, som blive struktureret som forelæsninger med cases plus plenum:

1 DEL. Teori. Kurset introducerer til feltets centrale problemer og tilknyttede teoriske spørgsmål med hovedfokus på begreberne repræsentation, visualitet og kultur. Der lægges vægt på at forstå teoriernes anvendelighed ift. at reflektere over visuel kultur.

2. DEL. Genstandsfelter. Dernæst behandles feltets analytisk gennem cases i dialog med Sturken and Cartwright, Practices of Looking, som fokuserer på en operativ forståelse af visuel kulturs potentialer.

3. DEL. Case. Der arbejdes med en cases visuelle oplevelseøkonomi indenfor kreative industrier og institutioner, hvor der pitches et lille projekt, som udvikles af de studerende i grupper til et seminar med en ekstern kommentator/gæst. De studerende inddrages i planlægningen af denne del.

 

Engelsk titel

Visual Culture

1 DEL. Teori. Forelæsninger med øvelser i kursets grupper, samt korte præsentationer fra holdets grupper og plenumdiskussioner.
2. DEL. Genstandsfelter. Forelæsninger med øvelser i kursets grupper, samt perspektiveringer gennem plenumdiskussioner.
3. DEL. Projekt/Case. Denne del består af selvstændigt gruppearbejde med peer feedback fra holdets deltagere og mundtlig feedback fra underviseren. Gruppernes pitch af et lille projekt kan evt. bruges som forarbejde for senere opgaveskrivning mm.

Brug af Absalon og andre online-former, f.eks. videointroduktioner og referencer til videoforelæsninger planlægges.
Kurset er organiseret i faste arbejdsgrupper på tre medlemmer som organiseres ved kursusstart.
10 uger x 3 timer, 2 uger x 6 timer

Grundbøger for kurset:

Sturken, Marita, and Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture (Oxford: Oxford University Press, 2009).

Elkins, James, Visual Studies: A Skeptical Introduction (London: Routledge, 2003)

Kompendium, BA-Tilvalg i Visuel Kultur, klar start januar 2021 i Campus Print Webshop: http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/frontpage.html

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback foregår i rammer af forelæsninger, gruppearbejde, præsentationer og dialog:

NB: man kan altid henvende sig til underviseren, direkte ifbm med undervisningen pr. email eller telefon, med kommentarer, kritik og forslag.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUB10171U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gunhild Ravn Borggreen   (7-6e7c756f70736b476f7c7435727c356b72)
Underviser

NN

Gemt den 21-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students