Contemporary Art

Course content

Kurset giver indblik i nogle af samtidskunstens forskellige tendenser, udtryk og roller fra 1960 til i dag, herunder kunstens ofte omdiskuterede rolle i de offentlige byrum. Kurset forstår kunsten som forbundet med sin samtid og ser på nogle af tidens brydninger gennem kunsten, så undervejs bliver der udblik til temaer som kunst og politik, identitet, socialitet, køn, globalisering, migration og klima.

På kurset bevæger vi os på tværs af landegrænser via læsninger af centrale kunst- og kulturhistoriske fremstillinger, og vi bevæger os ud i kunstverdenen på udstillingsbesøg.

Kurset starter med at opridse baggrunden for de kunstneriske opbrud i nyere tid via en introduktion til avantgarden og modernismen i begyndelsen af det 20. århundrede. Herfra springer vi frem til det såkaldt postmodernistiske opbrud fra modernismen i 1960erne og den orientering mod dematerialiserede, performance-baserede og politisk, undertiden ligefrem aktivistisk, engagerede kunstneriske og kuratoriske praksisser, som i stor udstrækning har præget de sidste tres år. Det forhold, at samtidskunst forholder sig kritisk til sine egne institutionelle rammebetingelser, bruger kurset som afsæt for teoretiske og analytiske undersøgelser af kerneproblematikker i kunsten. Vi skal se på, hvordan den såkaldt institutionskritiske kunst går til angreb på de kunstinstitutioner, den selv er forankret i, hvordan den stedspecifikke kunst forlader museer og gallerier til fordel for off-site lokaliteter, og hvordan selvkritikken åbner tværæstetiske broer til andre kunstarter og den visuelle kultur.

Målet med kurset er at opøve de studerendes evne til at analysere forskellige værktyper og formulere og formidle erfaringer med kunstens kerneproblematikker med udgangspunkt i konkrete værker og tekster. Dette opøves gennem analyser af værker, udstillinger, byrum mv., gennem diskussioner af pensum i grupper og plenum samt skriftlige opgaver, der afleveres løbende og indgår i den afsluttende portfolio-eksamen.

Kurset veksler mellem forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, ekskursioner til museer eller andre kunstinstitutioner, øvelser, skriftlige opgaver og feedback.

Oral
Individual
Collective
Peer feedback (Students give each other feedback)
ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Portfolio
Exam registration requirements

The exam consists of a portfolio of several written assignments, set for the students to complete according to specific deadlines during the course. Students receive feedback on the assignments during the semester, either in the form of individual/collective feedback from the lecturer and/or peer feedback. The final portfolio consists of the total set of assignments (11-15 pages), and provides students with the opportunity to incorporate any feedback. Therefore, in addition to general preparation, such as reading, students’ must allocate time for coursework within specified deadlines.

Single subject courses (day)

 • Category
 • Hours
 • Lectures
 • 65
 • Preparation
 • 270
 • Guidance
 • 1
 • Exam
 • 84
 • English
 • 420

Kursusinformation

Language
Danish
Course number
HKUB10132U
ECTS
15 ECTS
Programme level
Bachelor
Bachelor choice
Bachelor’s minor subject
Duration

1 semester

Placement
Spring
Schedulegroup
spring 2024
Studyboard
Study board of Arts and Cultural Studies
Contracting department
 • Department of Arts and Cultural Studies
Contracting faculty
 • Faculty of Humanities
Course Coordinator
 • Sabine Dahl Nielsen   (3-827a7d4f77847c3d7a843d737a)
Saved on the 19-12-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students