Kunsthistorie: Visualisering og analyse

Kursusindhold

I kurset visualisering og analyse undersøges billedkunst- og designteorier, som ofte anvendes i gymnasial undervisning. De undersøges kritisk ved at konkretisere teorierne og eksperimentere med dem. Eksperimenter og konkretiseringer sker gennem både manuelle og digitale billedfremstillings- og billedbehandlingsteknikker, som alle studerende behersker i forvejen eller som nemt kan læres.

Eksperimenternes udformning kan udføres som selvstændige formgivninger eksempelvis som foto, model, skema eller skitsering. Undersøgelserne kan også foretages ved hjælp af manipulering af reproduktioner af eksisterende værker. Den enkelte studerende lærer at vælge de strategier, som efter den studerendes mening er mest egnet i forhold til det teoretiske aspekt, den studerende vil undersøge nærmere.

Kurset introducerer til en undersøgelsesmetode, som kan være relevant for de studerendes egne undersøgelser, og som kan anvendes i forskelligartede undervisningssammenhænge (herunder billedkunst og designundervisning) idet teoretisk analyse og praktiske eksperimenter vekselvirker.

Kurset er obligatorisk for de sidefagsstuderende, som gerne vil opnå gymnasial dobbeltkompetence i billedkunst og design.

 

OBS; Dette kursus kan ikke tages af studerende på BA-uddannelsen i Kunsthistorie på studieordning 2020

Engelsk titel

Visualizing and Analysis

I undervisningsforløbet afveksles forelæsninger, praktiske eksperimenter, gruppeøvelser og workshops. Det praktiske arbejde danner rammen for den studerendes aktive og selvstændige arbejde med stoffet.
Eksamenen baseres på undersøgelser herunder praktiske eksperimenter med et selvvalgt teoretisk emne.

Litteratur bliver fortrinsvis lagt på Absalon, eller kan findes online, og består af teoretiske tekster om kunst og design samt fagdidaktiske tekster

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUB10122U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Forårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Chris Askholt Hammeken   (6-6979703e3c3d466e7b7334717b346a71)
Underviser

Chris Askholt Hammeken

Gemt den 27-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students