Kunsthistorie: BA-projekt workshop

Kursusindhold

MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

Bachelorprojektet er den første større, selvstændige akademiske opgave på uddannelsen i kunsthistorie og stiller store krav til idéudvikling, planlægning og gennemførelse.

Denne BA-workshop sigter mod bedre konkrete kompetencer inden for arbejdet med BA-projektet, som det former sig på denne afdeling af IKK.

Vi forbedrer det akademiske håndværk, sikrer færdiggørelse af opgaven og øger samarbejde mellem studerende og vejledere her på stedet.

Workshoppen rummer en introduktion til projektplanlægning, gode vejledningsforløb, effektiv litteratursøgning og brug af bibliografiske referencer.

Vi arbejder med projekternes problemformulering, hypotese, disposition, og metode. Vi diskuterer også i fællesskab typiske fejl og faldgruber i det akademiske arbejde.

En stor del af workshop-forløbet vil have karakter af akademisk skriveværksted, hvor deltagerne præsenterer og indbyrdes diskuterer projektskitser samt deres akademiske skrivestil og formidling.

Forløbet starter lidt inde i september og omfatter fem kursusgange på hver tre timer, fordelt over semesteret.

Det anbefales at kombinere denne workshop med et af semesterets emnekurser.

Vel mødt -- sammen med dine medstuderende, der også skriver BA-opgave dette semester -- til et relativt kort, effektivt, og akademisk projektværksted, der styrker dit projekt både fagligt indholdsmæssigt og på meget konkrete skriftlige og metodiske måder!

Hvis du skal aflevere BA-projekt ved sommereksamen 2022, så er det obligatorisk at følge kurset i forårssemesteret 2022. Kurset bliver udbudt i hvert semester.

 

Engelsk titel

BA workshop

Uddannelse

Kunsthistorie

Workshops i form af underviseroplæg og studenterøvelser (individuelle og i grupper)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 321
 • Seminar
 • 15
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Kursusnummer
HKUB00462U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kerry Greaves   (13-76707d7d8439727d706c81707e4b738078397680396f76)
Underviser

Kerry Greavs

Gemt den 30-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students