ÅU KUN, Kunsthistorie 1800-1960 (forår 2024)

Kursusindhold

Kurset formidler viden om og forståelse af billedkunst, arkitektur fra 1800 til 1960 på tværs af landegrænser med fokus på den vestlige kunsthistorie, og med globale udblik til modernitetens kulturhistoriske og teoretiske dimensioner såvel som til perioders stilistiske, formale og ikonografiske hovedkoncepter. Kurset omhandler identifikation og anvendelse af centrale værker, kategorier og begreber tilknyttet til periodisering og analyse af kunst, arkitektur fra 1800 til 1960. Blandt andet sættes fokus på udvikling af færdigheder og kompetencer i forbindelse med klassicismen, romantikken og realisme, modernisme og historicisme såvel som andre ismer i diverse medier og genrer i løbet af 1800 tallet (maleri, skulptur, arkitektur, design, fotografi, grafiske og performative teknikker osv.). Derudover diskuteres diverse modernismers hovedbevægelser, derunder skandinaviske og danske tendenser samt avantgardernes rolle og sammenhæng af kunst, indretning og arkitektur før - og efter – 1. og 2. verdenskrig.

 

Beskrivelse af delforløbet om arkitektur

Kurset indeholder et delforløb om hovedtræk i udviklingen af moderne arkitektur, som spænder fra ca. 1800 til ca. 1960. Dette forløb følger bygningskunstens forandring i moderniteten, hvor udfordringer af ideologisk, teknologisk, bymæssig, industriel og æstetisk art meldte sig med stigende intensitet og førte til store forskydninger i arkitektens selvforståelse og faglighed.

Forløbet slår ned på tre arkitektoniske hovedtemaer, som alle blev etableret i midten af 1800-tallet, og som i høj grad blev til i vekselvirkning med kunsthistorien: Stil, tektonik og rum. Sideløbende karakteriserer forløbet fremkomsten af helt nye bygningstyper foranlediget af industrialisering og urbanisering. Med dette afsæt undersøger forløbet modernismens avantgarder inden for arkitekturen omkring 1920 samt den følgende udvikling, hvor formalisme og regionalisme udgør væsentlige kursændringer. Endelig konkretiseres overgangen fra modernisme til postmodernisme.

 

 

 

Engelsk titel

Art History 1800-1960

Til kurset er der tilknyttet to parallelle forløb om arkitektur og design, der underbygger undervisningen.

Kurset er i sin hovedtræk struktureret kronologisk og på tværs af udviklingen af arkitektur og kunst. I kunsten gennemgås klassicismen og romantikken, realisme og naturalisme, historicisme og modernisme, impressionisme, postimpressionisme og symbolisme, fotografi i 1800 tallet, de tidlige tendenser i 1900 tallet (abstraktion, udtryk), historiske avantgarder og kunsten før og efter 2. verdenskrig.

Undervisningsform
Undervisningen består af forelæsninger, ekskursioner til museer og andre kunstinstitutioner samt øvelser. De studerende arbejder individuelt og i grupper, med skriftlige og mundtlige oplæg såvel feedback.
Kursister er opdelt i grupperne. Ansvarlig er gruppeleder, som fungerer som kommunikationsled mellem underviser og kursister både i ekskursionerne og ift. andre undervisningsformer og opgaver (mundtlig oplæg mfl.).

Arbejdsbyrde
Selvom museumsbesøgerne og de mundtlige oplæg og feedback ikke er obligatoriske (i juridisk forstand), hører de sammen med didaktiske teknikker, som undervisere bruger i forskelligt omfang. Skriftlige kompetencer relaterede til viden og færdigheder nås derfor både gennem tekstlæsninger og skriftlige oplæg såvel som i kobling til deres praktiske anvendelser gennem ekskursioner, gruppearbejde og mundtlige oplæg.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Total
  • 24

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUÅ00902U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.
Se aktuel prisoversigt på https://aabentuniversitet.hum.ku.dk/

Skemagruppe
Forårssemesteret 2024
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Henrik Ole Holm   (11-6b6871756c6e726b726f70436b7870316e7831676e)
Underviser

Henrik Holm

Gemt den 10-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students