ÅU/Kunsthistorie: Kunsthistorie 1400-1800 (efterår 2023)

Kursusindhold

Kurset formidler viden om og forståelse af billedkunst og arkitektur og kunsthåndværk fra 1400 til 1800 med fokus på den vestlige kunsthistorie, men med globale udblik.

Kurset omhandler identifikation og anvendelse af centrale værker, kategorier og begreber tilknyttet til periodisering og analyse af kuns og arkitektur igennem disse århundreder, ved fokus på stilistiske, formale og ikonografiske hovedkoncepter. Værkgennemgangene perspektiveres kulturhistorisk og teoretisk og der reflekteres løbende over periodebegrebet, ligesom kurset også rummer en væsentlig kunsthistoriografisk dimension gennem læsning af ældre og nyere tekster, herunder kildetekster fra de forskellige århundreder.

Engelsk titel

ÅU/Art history: Art history 1400-1800

Kurset består af forelæsninger, øvelser, studenteroplæg og museumsbesøg.
Den grundlæggende kronologiske gennemgang er organiseret omkring udvalgte temaer, såsom naturalismebegrebet, fremstillinger af figur og rum, antikreception og klassicismer og samlingshistorie.
Ideen med de (frivillige) individuelle, mundtlige oplæg på 10-15 min. ledsaget af en powerpoint og med de fælles øvelser, der lægges ind i undervisningen, er at træne de studerendes kritisk-analytiske kompetencer samt deres evne til samarbejde og til strukturering af et stof, ligesom deres præsentationer og øvelser i feedback skal styrke en klar, mundtlig formidlingspraksis.

Kurset er baseret på tekstkompendium. Der forudsættes desuden læsning på egen hånd i et oversigtsværk efter eget valg, fx Laurie Schneider Adams: A History of Western Art eller tilsvarende oversigtsværker.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

 

Kunsthistorie BA-2020-ordning

 

Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 300
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUÅ00881U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette kursus er et aften-/weekendkursus mod betaling via Åbent Universitet.


Se aktuel prisoversigt  

Skemagruppe
Efterårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik Ole Holm   (11-6f6c75797072766f767374476f7c7435727c356b72)
Underviser

Henrik Holm

Gemt den 15-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students