KOMIT Designprojekt

Kursusindhold

Med designprojektet får du lov til at udfolde dig både i praksis og teoretisk, og du vil komme til at arbejde med en konkret problemstilling vedrørende anvendelse af it til kommunikation. På kurset gennemløbes en designproces fra ideudvikling og vision, til afdækning af  empirisk kontekst  design, prototyping og endelig evaluering Du lærer også at arbejde med it-udviklingsprojekter og processer, sådan at du kan redegøre for centrale principper, samt udvalgte metoder og værktøjer til kravspecificering og brugerinddragelse. Endelig får du værktøjer til projektstyring.

Engelsk titel

Design Project (constituent)

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Målbeskrivelse

Den studerende får forståelse af grundlæggende principper, metoder og værktøjer til brugercentreret design af IT-systemer, projektstyring og kravspecificering, samt viden om grundlæggende tekniske, økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter ved udvikling af informations- og kommunikationssystemer i organisationer.

Den studerende opnår færdigheder i at udføre en designproces fra idé og empirisk forundersøgelse til kravspecificering, koncept og færdigt produkt, herunder at foretage kravspecificering baseret på en empirisk undersøgelse af en konkret problemstilling inden for kommunikation og it og at designe en brugercentreret løsning på den identificerede problemstilling i form af et it-system samt  redegøre for fordele og ulemper ved den foreslåede løsning.

Der opnås kompetencer i at arbejde såvel selvstændigt som i gruppe med at undersøge, designe og vurdere mindre it-løsninger til kommunikation, baseret på principperne om brugercentreret design, og i at analysere, vurdere og reflektere over forskellige modeller, metoder og værktøjers anvendelighed ift. konkrete systemudviklingsprojekter. Endelig opnås kompetence i at formidle design-idéer og konkrete løsningsforslag såvel til brugere som udviklere og andre interessenter, herunder indgå i en kritisk og konstruktiv faglig dialog med fagfæller og ikke-specialister om styrker og svagheder ved udvalgte modeller, metoder og værktøjer til projektstyring og kravspecificering.

Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 297,5
 • Øvelser
 • 56
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HKMB00331U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
,
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Irina Alex Shklovski   (3-6e667845696e33707a336970)
 • Sarah Frances Homewood   (3-786b6d45696e33707a336970)
Gemt den 31-01-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students