KOMIT: Empiriske Undersøgelsesmetoder 1

Kursusindhold

På dette kursus lærer du at lave empiriske undersøgelser af kommunikation og it. Du får en introduktion til de væsentligste kvalitative og kvantitative metoder, herunder surveys, eksperimenter, kvalitative interviews, fokusgrupper og observationsstudier. Du introduceres også til digitale metoder. Du lærer at vurdere forskellige metoders fordele og ulemper ift. bestemte undersøgelsesformål, og du får lov til at planlægge, gennemføre og formidle en mindre empirisk undersøgelse vedrørende kommunikation og it.

 

Engelsk titel

Empirical Methodologies 1

Målbeskrivelse

Den studerende opnår viden om og praktisk færdighed i at anvende de væsentligste kvalitative og kvantitative metoder, herunder digitale metoder, vedrørende undersøgelser af udvikling og brug af it-baseret kommunikation. Der oparbejdes forståelse af de væsentligste forskelle og ligheder mellem metoderne og deres relevans for et givent undersøgelsesformål samt grundlæggende videnskabsteoretiske begreber, herunder forholdet mellem ontologi, epistemologi og metodologi.

Den studerende får færdigheder i at planlægge, gennemføre og formidle en mindre, empirisk undersøgelse af en problemstilling vedrørende it-baseret kommunikation med udvalgte metoder, samt i at beskrive, begrunde og vurdere forskellige metoders relevans for et bestemt undersøgelsesformål vedrørende kommunikation og it.

Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Der gives 7 dage til besvarelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af godkendelse af 5 opgaver omhandlende udarbejdelsen af mindre empiriske undersøgelser og metodologiske problemstillinger med et omfang på hver 5-7 normalsider.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Øvelser
 • 28
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKMB00281U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
,
Kapacitet
Begrænset antal pladser for tilvalgsstuderende
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jacob Ørmen   (12-6f6668746733746a77726a73456d7a7233707a336970)
Underviser

Jacob Ørmen
Mads Skovgaard
Naja Grundtmann

Gemt den 02-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students