KK, Historie, myter og fortællinger i kulturteoretisk perspektiv (F24)

Kursusindhold

Kurset vil give indblik i, hvordan mennesker i forskellige egne af verden formulerer deres erfaringer, forhåbninger og livsopfattelser gennem forskellige former for historiefortælling eller historieskrivning, og hvorledes nyere antropologiske, sociologiske og humanistiske teorier behandler disse tematikker. Fokus vil blandt andet være på mytiske fremstillinger, livshistorier, kollektiv erindringer og alternativ historieskrivning. Forløbet vil give den studerende en forståelse for forskellige former for tidsopfattelser, for forholdet mellem narrativer og identitetsskabelse, for forbindelsen mellem historieskrivning og magt, for forskellige narrative genrer, og for hvorledes disse på forskellig vis kan indgå i processer, hvor individer og sociale fællesskaber uophørligt skabes og forhandles. Der vil ligeledes blive sat fokus på de dilemmaer, der kan opstå, når man forsøger at nedskrive og beskrive andre menneskers historier. Kurset vil fokusere på emner som kosmologi og historie, revolution og moderne temporalitet, alternative tidsopfattelser og myter, lidelse og fortælling, og plotstruktur og eksemplers magt.

Eksamen for BA-tilvalg er en fri hjemmeopgave (11-15 normalsider).

Eksamen for KA-tilvalg er en fri hjemmeopgave (16-20 normalsider)

Eksamen for KA (Tværkulturelle studier / fri specialisering) er fri mundtlig prøve med materiale (synopsis på 4-5 sider)

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Engelsk titel

History, myth, and narrative in a cultural and theoretical perspective

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidattilvalget i komparative kulturstudier 2019
 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2021 

 

Kurset er primært specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til, at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont.

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning: 
Analytisk emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKB10281E)
Analytisk emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKB10291E)

KA tilvalg 2019-studieordning:
Analytisk specialiseret emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKK13041E)
Analytisk specialiseret emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKK13042E)

KA på Tværkulturelle studier 2021-studieordning:
Fri specialisering i Tværkulturelle studier (aktivitetskode HTÆK03321E)

Forskellen mellem A og B ligger i bedømmelsesformen: A) 7-trins-skala, B) bestået/ikke-bestået

BA-valgfagsstuderende går op efter egen studieordning.

Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg.

Oplyses i grupperummet på Absalon

Der er mange tekster på engelsk

Se prøveformer og faglige krav i studieordningen på https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Komparative kulturstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk).

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKKK0100FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Andreas Bandak   (6-74738076737d527a877f407d8740767d)
Underviser

Andreas Bandak, bandak@hum.ku.dk
Vera Skvirskaja, bdq883@hum.ku.dk

Gemt den 22-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students