KL. GR/LAT./OLD Klassisk filologi: historie og metode med forskningsområde

Kursusindhold

Kurset fokuserer på to emner:

(1) Den klassiske filologis teori og metode. Den traditionelle filologiske metode gennemgås, idet der lægges vægt på både øvelser og teoretisk grundlag for forståelsen og brug af græske og latinske tekster. Især fokuseres på tekstoverleveringens betydning for forståelsen af teksterne, og på hvad en klassisk filolog skal vide for at kunne bruge og forstå dem i dybden.

(2) Den klassiske filologis historie som disciplin. I kurset gennemgås det, hvordan den klassiske filologi har udviklet sig fra antikken til vor tid, og det diskuteres, hvilken betydning denne udvikling har for vores forståelse af teksterne. 

Engelsk titel

KL. GR/LAT./OLD Classical Philology: History and Methods with Research Topic

Uddannelse

Klassisk Græsk

Latin

Oldtidskundskab

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser

L.D. Reynolds & N.G. Wilson: Scribes & Scholars: A Guide to the Transmission of Greek & Latin Literature, Fourth Edition (Oxford 2013).

Andet materiale udleveres i løbet af kurset.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på latin

Studieordninger på klassisk græsk

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKGB00721U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Kristoffer Maribo   (16-79807781827d747473807b6f8077707d4e76837b3c79833c7279)
Gemt den 31-07-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students