K. ARK Periodekursus 3 - den romerske periode

Kursusindhold

Periodekursus 3 giver den studerende indblik i det romerske imperiums arkæologi fra republikansk tid til og med Konstantin den Store. Set i lyset af den romerske ekspansion er det en periode som medførte store forandringer for de områder som blev indlemmet i det romerske imperium fra Germanien og Britannien i nord, Gallien i vest, Syrien i øst og til Afrika i syd. Med udgangspunkt i en række konkrete monumenttyper som landskaber, byer, helligdomme, templer, grave, teatre, fora, huse, statsrelieffer, idealskulptur, mønter og keramik giver kurset indsigt i hvordan den materielle kultur var med til at definere hvad det ville sige at være romer i et stort imperium. Herunder diskuteres hvordan billeder især i Rom men også med enkelte nedslag i provinserne var med til at skabe og udvikle en fælles identitet omkring en række vigtige fænomener som kejserkult, circuslege (”panem et circenses” (Juvenal, Satire 10.77-81)), religiøse ritualer, og gennem en kontinuerlig demonstration af den romerske militærs overlegenhed overfor "de fremmede". Kort sagt, hvilken rolle spiller den materielle kultur og brug af billeder i hvordan den romerske kejser legitimerede sin magt i accept processen, og hvordan var billeder medvirkende til eller ligefrem essentielle for at holde sammen på så stort et imperium i så lang tid.  Da kurset baseres på arkæologisk materiale, må de studerende, for at få det fulde udbytte, have en basal viden om romersk historie og religion.

Engelsk titel

Archaeology, period 3 - The Roman Period

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner

Claridge, A., Rome: an Oxford Archaeological Guide, Oxford 2010, 2. udg.

Henig, M., The luxury Arts: Decorative Metalwork, Engraved Gems and Jewellery, i: M. Henig (red.), A Handbook of Roman Art, Oxford 1995, 139-165.

King, A., Pottery, i: M. Henig (red.) A Handbook of Roman Art, Oxford 1995, 179-190.

Kleiner, D.E.E., Roman Sculpture, New Haven - London 1992, 1-353.

Ling, R., Roman Painting, Cambridge 1991.

Patterson, J.R., Living and dying in the city of Rome: houses and tombs, i: J. Coulston & H. Dodge (red.), Ancient Rome: The Archaeology of the Eternal City (Oxford University School of Archaeology Monograph 54), Oxford 2001, 259-289.

Ulrich, R.B. & C.K. Quenemoen (red.), A companion to Roman architecture, Hoboken 2014, 27-105, 207-263, 281-380.

Zanker, P., Augustus und die Macht der Bilder, München 1987 (alternativt den engelske udgave: The power of images in the Age of Augustus, 2000)

Borg, B.E. (red.), A companion to Roman art, Chicester2015.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Klassisk Arkæologi

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKAB00731U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Jane Fejfer   (6-68676c686774426a776f306d7730666d)
Underviser

Jane Fejfer

Gemt den 31-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students