KL. ARK. Kulturmøde med forskningsområde

Kursusindhold

I august 30 f.Kr. annekterede Octavian, den senere kejser Augustus, Ægypten. Provinsen Ægypten blev indlemmet i det romerske imperium, som en del af kejserens personlige ejendom. Annekteringen betød bl.a. at romerne udover vigtige kornforsyninger fik direkte adgang til en hel særegen materiel kultur. Mødet med de monumentale bygningsværker og skulpturer i eksotiske stenarter som fx granit, basalt og gråvakke påvirkede hurtigt romernes – og særligt de romerske kejseres – egen materielle kultur og selvfremstilling. Med udgangspunkt i forskellige case studier fra bl.a. Rom og Benevento, undersøger kurset, hvordan kulturmødet mellem Rom og Ægypten afspejles i den materielle kultur. På kurset skal vi desuden arbejde med kulturbegrebet og de erkendelsesmæssige problemer der siden Gordon Childes definition i 1920’erne har knyttet sig til spørgsmålet om, hvad en (arkæologisk) kultur er.

Engelsk titel

KL. ARK. Cultural encounter with Research Topic

Holdundervisning, forelæsninger, øvelser, ekskursioner

Bülow Clausen, K. 2012. “Domitian between Isis and Minerva: the dialogue between the ”Egyptian” and ”Graeco-Roman” aspects of the sanctuary of Isis at Beneventum.” I Egyptian gods in the Hellenistic and Roman Mediterranean: Image and reality between local and global, redigeret af L. Bricault and M.J. Versluys, 93-122.

Palermo: S. Sciascia.

Davies, P. 2011. “Aegyptiaca in Rome. Adventus and Romanitas.” I Cultural Identity in the Ancient Mediterranean, redigeret af E. Gruen, 354-370. Los Angeles: Getty Research Institute.

van Eck, C., M.J. Versluys & P. ter Keurs 2015. “The biography of cultures: style, objects and agency. Proposal for an interdisciplinary approach.” Les Cahiers de l’École du Louvre 7, 2-22.

Elsner, J. 2006. “Classicism in Roman Art.” I Classical Pasts. The Classical Traditions of Greece and Rome, redigeret af J.I. Porter, 270-297. Princeton: Princeton University Press.

Gosden, C. 2004. Archaeology and colonialism, cultural contact from 5000 B.C. to the present. Cambridge: Cambridge University Press.

Swetnam-Burland, M. 2015. Egypt in Italy. Visions of Egypt in Roman Imperial Culture. New York: Cambridge University Press.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se aktuelle studieordninger på Klassisk Arkæologi

Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKAB00721U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen med betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Kristine Bülow Clausen   (5-7c837a73745179867e3f7c863f757c)
Gemt den 27-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students