INF: Kulturformidling II: Projektskabelse (Obligatorisk og konstituerende for profilen i ABM)

Kursusindhold

Formidlingsprojekter udgør i dag en meget væsentlig del af kulturlivet. Dette gælder såvel inden for som uden for de etablerede kulturinstitutioner. Modulet undersøger, analyserer og diskuterer forskellige kulturformidlingsprojekter og behandler samspillet mellem kulturformidlingsprojekter, den samfundsmæssige kontekst og brugerne. Modulet vil samtidigt have et væsentligt praksisorienteret element. Således vil vi identificere centrale problemstillinger ved igangsættelse og gennemførelse af konkrete kulturformidlingsprojekter, ligesom vi vil arbejde med, hvordan man tilrettelægger og præsenterer kulturformidlingsprojekter med henblik på at skaffe midler til gennemførelse, etablere partnerskaber og sikre opbakning og bæredygtighed.

Engelsk titel

Cultural Communication II: Project Making (Compulsory and constituent for the profile in LAM))

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • kulturformidlingsprojekter i og udenfor ABM-institutionerne i både et nutidigt og historisk perspektiv.
 • brugere og brugerinddragelse.
 • samspillet mellem kulturformidlingsprojekter, den institutionelle og samfundsmæssige kontekst og brugerne.

 

Færdigheder i at

 • identificere centrale problemstillinger ved igangsættelse og gennemførelse af kulturformidlingsprojekter.
 • analysere, diskutere og kritisk vurdere kulturformidlingsprojekters samspil med deres kontekst og brugere.
 • tilrettelægge og præsentere kulturformidlingsprojekter med henblik på mobilisering, funding og bæredygtighed.

 

Kompetencer til at

 • diskutere og vurdere betydningen af forskellige deltagelsesformer og partnerskaber, herunder samskabelse og frivillighed.
 • Udvikle formidlingstiltag på baggrund af en institutionelt begrundet strategi.
 • Samarbejde med forskellige faggrupper i kulturformidlingsprojekter.

Forelæsninger, mundtlige oplæg, feltstudier, workshops, gruppearbejde, feedback og vejledning.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Ekström, K. M. 2019. “Market Orientation as the Epicentre of Art Museums : Museum Shops, Fashion Exhibitions and Private Collections”, I: Ekström, K. M. Museum Marketization: Cultural Institutions in the Neoliberal Era, 134-151. Routledge.
 • Grøn, R. & Gram, L. K. 2019. “Deltagelsens Paradoks: Samlingens rolle i den brugerinddragende formidling”. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, no. 2: 312–31.
 • Kann-Rasmussen, N. & C. H. Rasmussen. 2019. “Autonomiparadokset i ABM - En analyse af ABM-institutionernes ændrede omverdensrelationer og deres implikationer”, Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 22(2): 213–230.
 • Wang, H., Bai, L., Huang, N., Du, Q. & Zhang, T. 2019. “Social Project Culture: A New Project Management Culture to Promote the Sustainable Development of Organizations”. Sustainability (Basel, Switzerland) 11 (1): 202-.  
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden skal medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må være på højst 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til såvel eksaminator og censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2023

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03692U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema i kursusbeskrivelsen
Kapacitet
1 hold á max. 35 studerende
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Louise Schreiber   (15-77756c71683176666b75686c656875436b7870316e7831676e)
Gemt den 02-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students