INF: Digitalisering og teknologiske forandringsprocesser (Obligatorisk og konstituerende for profilen i Information og IT)

Kursusindhold

Digitalisering dækker over en yderst vigtig realitet, som består i udbredelsen af helt eller delvist computerbårne teknologier. Digitalisering indtræffer som teknologiske forandringsprocesser. Der tages udgangspunkt i forandringsledelse, digital transformation samt en metode til systemudvikling, der i sig selv udgør en digitaliseringsstrategi, og som er et centralt paradigme inden for teknologiske forandringsprocesser. Gennem grundigt kendskab til systemudvikling opnås en basis for at analysere konkrete digitaliseringsprocesser og selv bidrage til at tilrettelægge sådanne. Derudover vil der blive arbejdet med fx fremtidsværksted, som en måde at arbejde åbensindet og nysgerrigt med cases og projekter. Kurset munder ud i, at de studerende skriver en projektopgave, som forsvares mundtligt.

Engelsk titel

Digitization and Technological Change (Compulsory and constituent for the profile in Information and IT)

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale styringsmodeller og teorier om teknologiske og organisatoriske forandringsprocesser.
 • digitaliseringsstrategier og -processer i samfund og organisationer.
 • digitaliseringens betydning og konsekvenser for udvalgte aktører (fx borgere, brugere, professionelle og organisationer).

 

Færdigheder i at

 • identificere og analysere potentialer, udfordringer og forandringer i konkrete digitaliseringsprojekter.
 • gennemføre undersøgelser og udarbejde analyser af udvalgte aktørers brug af digitale teknologier.
 • vurdere udvalgte aktørers kompetencebehov ved forandret brug af digitale teknologier.

 

Kompetencer til at

 • analysere og diskutere forskellige digitaliseringsstrategier og teknologiske forandringsprocesser og vurdere deres betydning og konsekvenser for forskellige aktører.
 • anvende relevante teorier og metoder til at undersøge udvalgte aktørers brug af digitale teknologier.
 • samarbejde med forskellige faggrupper i tværfaglige digitaliseringsprojekter.

Forelæsninger, mundtlige oplæg, projektarbejde, feltstudier, gruppearbejde og vejledning.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 

 • Coron, C. & Gilbert P. 2020. Technological Change. John Wiley & Sons.
 • Frické. Martin. 2016. “Logical Division”. In: Knowledge Organization 43, no. 7: 539-49.
 • Lauer, Thomas. 2021. Change Management: Fundamentals and Success Factors. Springer.
 • Mathiassen, Lars et al. 2018. Object-Oriented Analysis & Design, 2nd. ed. Metodica.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden skal medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må være på højst 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til såvel eksaminator og censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2023

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03662U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Dette er et kursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på denne side.

Skemagruppe
Se skema i kursusbeskrivelsen
Kapacitet
1 hold á max. 35 studerende
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lars Konzack   (7-747877836a6c7449717e7637747e376d74)
 • Per Frederik Vilhelm Hasle   (9-7b707d39736c7e77704b738078397680396f76)
Gemt den 19-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students